Opodatkowanie sprzedaży runa leśnego

Pytanie:

W wielu publikacjach czytałam, że sprzedaż runa leśnego przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej jest wolna od podatku dochodowego. Są to jakieś odrębne przepisy, związane tylko ze sprzedażą runa leśnego. Proszę o informacje na ten temat.

Masz inne pytanie do prawnika?

26.11.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Opodatkowanie sprzedaży runa leśnego

Najprawdopodobniej chodzi Pani o art. 21 ust. 1 pkt 72 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten zwalnia od podatku dochody ze sprzedaży surowców roślin zielarskich i ziół dziko rosnących leśnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) w grupie o symbolu 01.11.91-00, jagód, owoców leśnych (PKWiU 01.13.23-00) i grzybów (PKWiU 01.12.13-00.43) - ze zbioru dokonywanego osobiście albo z udziałem członków najbliższej rodziny.

Należy jednak zauważyć, iż przepis powyższy nie zwalnia generalnie przychodów ze sprzedaży runa leśnego, lecz wyłącznie wymienione w tym przepisie produkty.

Jednocześnie należy zauważyć, iż przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidują wyłączenie stosowania przepisów tej ustawy w stosunku do, między innymi, przychodów z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach oraz ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (por. art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy). Zgodnie zaś z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o lasach, gospodarką leśną jest działalność leśna w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania - z wyjątkiem skupu - drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów oraz realizację pozaprodukcyjnych funkcji lasu.

Porady prawne

Z przepisu powyższego wynika jednoznacznie, że działalności w zakresie pozyskiwania runa leśnego nie uważa się za gospodarkę leśną. Tym samym przychodów z tego źródła nie obejmuje wyłączenie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadkach, gdy przedmiotem sprzedaży runa leśnego nie są wymienione wyżej produkty runa leśnego, przychód ten podlega opodatkowaniu.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne