Zrzeczenie się dziedziczenia

Pytanie:

Planuję małżeństwo z konkubentem (jesteśmy ze sobą ćwierć wieku). Mieszkamy i nadal będziemy mieszkali w moim mieszkaniu, będącym moim odrębnym majątkiem. Z poprzedniego małżeństwa posiadam dorosłą, nie przysposobioną córkę (jest u mnie zameldowana, choć mieszka gdzie indziej). Mój przyszły mąż z poprzedniego małżeństwa posiada dwoje dorosłych (nie przysposobionych przez nas dzieci, nie mieszkających z nami). Chcę, aby moje mieszkanie, będące moim majątkiem odrębnym stało się w przyszłości własnością jedynie mojej córki. Przed zawarciem związku małżeńskiego (co powinno stać się niebawem) muszę mieć pewność, że jestem w stanie taką sytuację prawnie zabezpieczyć. Z mojej wiedzy wynika, że mogę to uczynić albo poprzez darowiznę mieszkania dla córki - jeszcze przed zawarciem małżeństwa albo poprzez możliwość zawarcia z przyszłym mężem czyli także moim spadkobiercą (oprócz mojej córki, po naszym ślubie ) umowy zrzeczenia się dziedziczenia. Z tych dwóch możliwości rozwiązania problemu wybieram drogę notarialnego zrzeczenia się dziedziczenia przez mojego (przyszłego) męża. Czy notarialne zrzeczenie się dziedziczenia przez męża musi być dokonane już po zawarciu przez nas małżeństwa, bo wtedy dopiero będzie ustawowym spadkobiercą? Dzieci męża. Rozumiem, że w tej notarialnej umowie zrzeczenia się dziedziczenia przez męża to zrzeczenie się dziedziczenia (o ile notarialna umowa nie stanowiłaby inaczej) obejmie również jego dzieci, czyli zstępnych zrzekającego się. Czy droga notarialnej umowy zrzeczenia się dziedziczenia (przy założeniu, że ja i mój mąż jej nie zmienimy) zapewni prawne bezpieczeństwo dla mojej córki , zapewniające jej otrzymanie mojego mieszkania w przyszłości?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zrzeczenie się dziedziczenia

Zgodnie z art. 1048 kodeksu cywilnego, spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim. Umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Stronami wymienionej wyżej umowy mogą być jedynie: spadkobierca ustawowy i przyszły spadkodawca. Rzeczywiście, dopóki nie zawrze Pani małżeństwa, nie ma Pani przymiotu ustawowego spadkodawcy. Z kolei, zgodnie z art. 1047 kc, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w tytule regulującym spadki, umowa o spadek po osobie żyjącej jest nieważna. Zatem sankcja za zawarcie umowy niezgodnie z przepisami jest bardzo surowa. W związku z powyższym, umowę taką powinna Pani zawrzeć dopiero po zawarciu małżeństwa. Jeżeli w umowie zrzeczenia się nie zostanie inaczej postanowione, umowa taka obejmie również zstępnych zrzekającego się, a więc jego dzieci, wnuki, prawnuki. Prawidłowe zawarcie takiej umowy, nie obarczone wadami oświadczeń woli, zabezpiecza Pani jedynej córce dziedziczenie po Pani z wyłączeniem przyszłego męża oraz jego dzieci. Prosimy jednak pamiętać o tym, iż może dojść do takiej sytuacji, iż mąż może nie wyrazić zgody na zawarcie takiej umowy po zawarciu związku małżeńskiego. Z tego punktu widzenia darowizna jest bezpieczniejsza.

Potrzebujesz porady prawnej?

Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia

Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia

Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia jest uregulowana w art. 1048-1050 kodeksu cywilnego. Jest ona jedyną dopuszczalną przez polski system prawny umową o spadek po osobie żyjącej. Jak zawrzeć umowę o zrzeczenie się dziedziczenia? umowa zrzeczenia się dziedziczenia, zrzeczenie się (...)

Zrzeczenie się spadku - Gdy nie chcesz po kimś dziedziczyć

Zrzeczenie się spadku - Gdy nie chcesz po kimś dziedziczyć

Zgodnie z obowiązującym prawem spadkowym, jeżeli spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu to w momencie otwarcia spadku (czyli śmierci spadkodawcy) obowiązują przepisy ustawowe dotyczące dziedziczenia. Zawieranie jakichkolwiek umów zarówno przed, jak i po śmierci spadkodawcy (...)

Kto może być niegodny dziedziczenia?

Kto może być niegodny dziedziczenia?

Niegodność dziedziczenia jest instytucją prawa spadkowego unormowaną w art. 928 Kodeksu cywilnego. Jej celem jest pozbawienie prawa do dziedziczenia spadkobierców, którzy dopuścili się względem spadkodawcy czynów niegodziwych, powszechnie uznawanych za naganne i zawinionych. (...)

Uznanie spadkobiercy za osobę niegodną dziedziczenia

Uznanie spadkobiercy za osobę niegodną dziedziczenia

  Kto może być uznany za spadkobiercę niegodnego dziedziczenia? Niegodnym może być uznany każdy spadkobierca - czy to powołany na mocy testamentu, czy ustawy. Często bowiem zdarza się, że sam spadkodawca nie zdaje sobie sprawy z określonych zdarzeń, które powinny eli niegodność (...)

Kto dziedziczy spadek w przypadku braku testamentu?

Kto dziedziczy spadek w przypadku braku testamentu?

Jeśli spadkodawca nie pozostawił testamentu, to według jakich zasad ustala się porządek dziedziczenia? Jeśli spadkodawca nie sporządził testamentu albo jego testament okazał się nieważny, czy też porządek dziedziczenia, spadkobiercy, spadkodawca, spadek, dziedziczenie

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego przed ogłoszeniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego (wyrok TK z dnia 31 stycznia 2001 r.)

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego przed ogłoszeniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego (wyrok TK z dnia 31 stycznia 2001 r.)

Obecnie porządek dziedziczenia w odniesieniu do gospodarstwa rolnego niczym nie różni się od dziedziczenia na zasadach ogólnych, gospodarstwo poczytuje się bowiem za integralną część spadku. Dawniej jednak gospodarstwo rolne wyłączane było z ogólnej masy spadkowej, w wyniku (...)

Podatek przy nabyciu w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego

Podatek przy nabyciu w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego

W podatku od spadku i darowizn dla ustalenia obowiązującego stanu prawnego w pierwszej kolejności należy ustalić, kiedy nastąpiło nabycie (tj. śmierć osoby, po której nabywamy określone rzeczy). Poniższe wyjaśnienia odnoszą się do nabycia tytułem dziedziczenia, zapisu zwykłego, (...)

Zrzeczenie się korzystania z zarzutu przedawnienia

Zrzeczenie się korzystania z zarzutu przedawnienia

Instytucja przedawnienia cywilnych roszczeń majątkowych uregulowana została przez ustawodawcę w art. 117 kodeksu cywilnego. W § 1 tegoż artykułu zawarta jest ogólna reguła, iż „z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu”. (...)

Uprawnienie do mieszkania a uregulowania najmu i praw spółdzielczych po śmierci spadkodawcy, czyli co nie wejdzie do masy spadkowej

Uprawnienie do mieszkania a uregulowania najmu i praw spółdzielczych po śmierci spadkodawcy, czyli co nie wejdzie do masy spadkowej

Brak odpowiedniej ilości mieszkań w Polsce powoduje, że w przypadku dziedziczenia kwestia lokalowa nierzadko staje się poważnym problemem. O ile w sytuacji, gdy spadkobranie opiera się na ustawie, najbliżsi spadkodawcy zazwyczaj uzys skład spadku, uprawnienie do mieszkania po zmarłym

Współspadkobiercy współwłaścicielami, czyli na czym polega wspólność majątku spadkowego

Współspadkobiercy współwłaścicielami, czyli na czym polega wspólność majątku spadkowego

  Z reguły do dziedziczenia dochodzi więcej niż jedna osoba. W sytuacji gdy do spadku dojdzie więcej niż jeden spadkobierca powstaje między nimi wspólność praw i obowiązków spadkowych. Takie osoby określa się mianem współspadkobierców, a powstała między (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zrzeczenie dziedziczenia a roszczenia banku

Zrzeczenie dziedziczenia a roszczenia banku

Jestem właścicielką nieruchomości. Jesteśmy z mężem w ustroju rozdzielności majątkowej i nie jesteśmy zadłużeni w banku. Nie udzielałam poręczeń. Cztery lata temu mój mąż zrzekł się (...)

Zrzeczenie się dziedziczenia

Zrzeczenie się dziedziczenia

Na czym polega zrzeczenie się dziedziczenia? Zgodnie z regulacją kodeksu cywilnego spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim. Umowa taka powinna (...)

Zrzeczenie się dziedziczenia

Zrzeczenie się dziedziczenia

Na czym polega umowa zrzeczenia się dziedziczenia? W pierwszej kolejności należy wskazać przepisy prawa regulujące ten typ umowy. Zgodnie z Kodeksem cywilnym:   Art. 1048. Spadkobierca ustawowy (...)

Jak zabezpieczyć się przed długami ojca?

Jak zabezpieczyć się przed długami ojca?

Mój ojciec nagminnie sięga po kredyty. Ze względu na wysoką posadę jaką posiada, banki bardzo chętnie przyznawały mu pożyczki. Obawiamy się że w końcu jego zadłużenie przewyższy jego możliwości (...)

Zrzeczenie się dziedziczenia

Zrzeczenie się dziedziczenia

Czym jest zrzeczenie się dziedziczenia? Możliwością pozbawienia uprawnionego prawa do dochodzenia zachowku, jest skorzystanie z przepisów dotyczących zrzeczenie się dziedziczenia (art. (...)

Zrzeczenie się dziedziczenia

Zrzeczenie się dziedziczenia

Spadek po matce dziedziczą ustawowo trzy siostry i córka zmarłego brata. Najważniejszym składnikiem spadku jest nieruchomość - dom mieszkalny. Jedna z sióstr chce zrzec się swojego udziału tylko (...)

FORUM PRAWNE

skarga pauliańska a zrzeczenie się dziedziczenia przez dlużnika

skarga pauliańska a zrzeczenie się dziedziczenia przez dlużnika Witam wszystkich! Mieszkam razem z dziadkiem w mieszkaniu komunalnym. Pojawiła się możliwość wykupu mieszkania za kilka procent (...)

Odwołanie umowy o zrzeczenie się prawa do zachowku

Odwołanie umowy o zrzeczenie się prawa do zachowku Witam. mam pytanie. Chcę wycofać się z umowy o zrzeczenie się prawa do zachowku. Czy w takim razie zrzeczenie się dziedziczenia może zostać uchylone? (...)

Przekazanie spadku na zstępnych

Przekazanie spadku na zstępnych Witam, proszę o poradę w jaki sposób można przekazać swój majątek na zstępnych (wnuki) tak aby osoby dziedziczące z ustawy (dzieci) nie miały możliwości ewentualnego (...)

Jak zminimalizować zachówek

Jak zminimalizować zachówek Mam 8-letnie dziecko i troje dorosłych dzieci z poprzedniego małżeństwa (żona własnych dzieci nie ma). Jak skutecznie zawczasu zminimalizować wielkość zachówku, (...)

kredyt ojca

kredyt ojca Czy bank może wymagać ode mnie spłaty ojcowskich kredytów jeżeli on nie jest w stanie tego zrobić? Mieszkamy oddzielnie a ja nie poręczałem żadnych kredytów w bankach (...)

Jaka część spadku po smierci rodziców nalezy sie dla 4 rodzeństwa ?

Jaka część spadku po smierci rodziców nalezy sie dla 4 rodzeństwa ? Chodzi o następująca sprawę- W roku 2001 zmarł mój ojciec, kilka lat wcześniej mama. Mama nie zostawiła żadnego testamentu, (...)

Porady prawne