Podatek VAT od koncertu

Pytanie:

Jesteśmy samorządową instytucją kultury wpisaną do miejskiego rejestru instytucji kultury. Sprzedając kontrahentowi koncert niebiletowany stosujemy 0 stawkę VAT. Czy postępujemy prawidłowo?

Masz inne pytanie do prawnika?

26.3.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Podatek VAT od koncertu

Stosowanie stawki podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości 0% nie jest prawidłowe. Ewentualnie podatnik może skorzystać ze zwolnienia z VAT, jeśli spełnia przesłanki zwolnienia. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku usługi kulturalne świadczone przez podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne