Podstawa naliczenia odprawy

Pytanie:

Pracownikowi 31.01.2009 nabył prawo do dwumiesięcznej odprawy. W okresie poprzedzającym rozwiązanie umowy o pracę pracownik otrzymywał zasiłek chorobowy. Nadmienię, że pracownik przed otrzymaniem trzymiesięcznego wypowiedzenia otrzymał podwyżkę wynagrodzenia. Z jakiego okresu należy obliczyć podstawę naliczenia odprawy?

Masz inne pytanie do prawnika?

4.2.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Podstawa naliczenia odprawy

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, odprawę pieniężną ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Na podstawie w/w przepisu, składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się przy ustalaniu odprawy w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do tego świadczenia.

Składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, uzyskane przez pracownika w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do odprawy, uwzględnia się przy ustalaniu tej odprawy w przeciętnej wysokości z okresu 3 miesięcy.

Porady prawne

Składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, wypłacone w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do odprawy, uwzględnia się przy ustalaniu odprawy w średniej wysokości z tego okresu.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne