Podwykonawca zagraniczny

Pytanie:

Polska firma budowlana wykonuje kontrakt krajowy i zamierza zlecić część robót podwykonawcy zagranicznemu - firmie z Ukrainy. W wyniku zawarcia takiego kontraktu fachowcy z Ukrainy wykonywać będą wydzieloną część prac na naszej budowie. Jaki warunki musza być spełnione aby legalnie taki kontrakt zawrzeć, czy wymagana jest jakaś szczególna zgoda inwestora i organu władzy? Jakie przepisy regulują tego typu transakcje? Czy w ogóle możliwe jest takie zlecanie podwykonawstwa firmom spoza Unii Europejskiej?

Masz inne pytanie do prawnika?

30.5.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Podwykonawca zagraniczny

Zasadniczo nie ma przeszkód, by podpisać z firmą ukraińską umowę o roboty budowlane w celu zlecenia tej firmie podwykonawstwa. Zakładamy przy tym, iż  pytanie dotyczy prywatnej inwestycji; przy zamówieniach publicznych są bowiem przewidziane pewne warunki. Do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda inwestora. W tym celu należy przedstawić inwestorowi umowy lub projektu umowy z danym podwykonawcą razem z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie. Jeżeli w ciągu 14 dni inwestor nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.  Natomiast ewentualna zgoda organu administracji jest związana ze świadczeniem pracy na terytorium Polski, o czym informacje zawiera artykuł Jak zatrudnić cudzoziemca? Należy również rozważyć zastrzeżenie w umowie z podwykonawcą wyboru polskiego prawa. W przeciwnym razie należałoby uznać, iż zastosowanie znajdzie prawo ukraińskie.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne