Umowa o dzieło

Przedawnienie roszczeń z umowy o dzieło

Przedawnienie roszczeń z umowy o dzieło

Jaki jest okres przedawnienia w przypadku żądania zwrotu pieniędzy za naprawę samochodu w relacji B2B.

Umowa o działo a składki na ubezpieczenie społeczne

Umowa o działo a składki na ubezpieczenie społeczne

Czy umowa o dzieło powoduje obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne?

Przedmiot umowy o dzieło

Przedmiot umowy o dzieło

Jaki jest typowy przedmiot umowy o dzieło?

Na czym polega umowa o dzieło?

Na czym polega umowa o dzieło?

Na czym polega umowa o dzieło?

Umowa o dzieło Zlecający pracę zwleka z opłaceniem rachunku

Umowa o dzieło Zlecający pracę zwleka z opłaceniem rachunku

Sprawa dotyczy umowy o dzieło. Zlecający pracę zwleka z opłaceniem rachunku. Rachunek został podpisany 23.02.2010 i miał być opłacony w ciągu 30 dni więc jest już po terminie. Zlecający to (...)

Czy przedmiotem umowy o dzieło może być

Czy przedmiotem umowy o dzieło może być "przygotowanie opracowania"

Czy przedmiotem umowy o dzieło może być "przygotowanie opracowania" czy też musi być sprecyzowane o jakie dokładnie opracowanie chodzi?

Odstąpienie od umowy o dzieło

Odstąpienie od umowy o dzieło

Na jakich warunkach można odstąpić od umowy o dzieło, jeżeli nie jest ono jeszcze ukończone?

Czy niezbędne jest posiadanie dokumentu gwarancyjnego?

Czy niezbędne jest posiadanie dokumentu gwarancyjnego?

Czy niezbędne jest posiadanie dokumentu gwarancyjnego? Czy jest ogólny przepis, który mówi o tym, że każdy zakupowany przedmiot jest objęty dwuletnią gwarancją nawet na podstawie faktury. Bardzo (...)

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne osoby zatrudnionej na umowę o dzieło

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne osoby zatrudnionej na umowę o dzieło

Czy osoba zatrudniona na umowę o dzieło podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu?

Nieusuwalność wady dzieła

Nieusuwalność wady dzieła

Jakie uprawnienia przysługują zamawiającemu jeżeli dzieło jest obarczone nieusuwalnymi wadami?

Wady istotne i nieistotne dzieła

Wady istotne i nieistotne dzieła

Jakie jest kryterium rozróżnienia między wadami istotnymi i nieistotnymi dzieła przy umowie o dzieło, jakie uprawnienia z rękojmi wynikają, jeżeli wada okazuje się nieistotna?

Rękojmia przy umowie o dzieło

Rękojmia przy umowie o dzieło

Jakie są zasady rękojmi przy umowie o dzieło?

Nieprzyjęcie działa wadliwego

Nieprzyjęcie działa wadliwego

Jakie uprawnienia przysługują zamawiającemu, jeżeli odmówił przyjęcia dzieła z powodu wady?

Umowa, której wykonanie w poważnym stopniu zależy od czynników leżących poza samym zobowiązanym

Umowa, której wykonanie w poważnym stopniu zależy od czynników leżących poza samym zobowiązanym

Czy umowa, której wykonanie w poważnym stopniu zależy od czynników leżących poza samym zobowiązanym może zostać uznana za umowę o dzieło?

Forma pisemna umowy o dzieło

Forma pisemna umowy o dzieło

Zawarłem z wykonawcą umowę o dzieło, której treścią było wykonanie obrazu. Niestety umowa ta zawarta była jedynie w formie pisemnej. Czy taka umowa jest ważna?

Niewłaściwe pomalowanie mieszkania

Niewłaściwe pomalowanie mieszkania

Zleciłem robotnikowi pomalowanie mojego mieszkania. Niestety wykonane przez niego dzieło ma wady. Jakie uprawnienia mi przysługują w tej sytuacji?

Umowa o dzieło, według przepisów Kodeksu cywilnego

Umowa o dzieło, według przepisów Kodeksu cywilnego

Czym jest umowa o dzieło, według przepisów Kodeksu cywilnego?

Wymogi konieczne do spełnienia przy zawarciu umowy z małoletnim

Wymogi konieczne do spełnienia przy zawarciu umowy z małoletnim

Czego będziemy potrzebować aby podpisać umowę o udostępnianiu projektów lub sprzedaży koszulek z osobą nieletnią?

Zawarcie umowy o dzieło z osobą ograniczoną w zdolności do czynności prawnych

Zawarcie umowy o dzieło z osobą ograniczoną w zdolności do czynności prawnych

Czy możliwe jest zawarcie z małoletnim umowy o dzieło?

Umowa o dzieło, uregulowana w przepisach Kodeksu cywilnego

Umowa o dzieło, uregulowana w przepisach Kodeksu cywilnego

Na czym polega umowa o dzieło, uregulowana w przepisach Kodeksu cywilnego?

Odstąpienie od umowy przez zamawiającego dzieło

Odstąpienie od umowy przez zamawiającego dzieło

W jakich sytuacjach zamawiający dzieło może odstąpić od umowy zawartej z wykonawcą?

Umowa zlecenia i umowa o dzieło a obowiązki z zakresu ubezpieczeń społecznych

Umowa zlecenia i umowa o dzieło a obowiązki z zakresu ubezpieczeń społecznych

Jak kształtują się obowiązki z zakresu ubezpieczeń społecznych w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o dzieło i umowy zlecenia?

Umowa o dzieło - ograniczenie rękojmi

Umowa o dzieło - ograniczenie rękojmi

Umowa o dzieło - jak można ograniczyć rękojmię?

Umowa o dzieło - istota rękojmi

Umowa o dzieło - istota rękojmi

Umowa o dzieło - jaka jest istota rękojmi?

Umowa o dzieło - rękojmia

Umowa o dzieło - rękojmia

Umowa o dzieło - czy obowiązuje przy niej rękojmia?

Oferta zawarcia umowy w rozmowie telefonicznej

Oferta zawarcia umowy w rozmowie telefonicznej

W jakich sytuacjach telefoniczna oferta prowadzenia fanpage'u jest ofertą w rozumieniu prawa cywilnego?

Niewywiązywanie się z zawartej umowy o dzieło

Niewywiązywanie się z zawartej umowy o dzieło

Jakie prawa mi przysługują, gdy druga strona nie wywiązuje się z zawartej umowy o dzieło?

Wadliwe wykonanie umowy o dzieło

Wadliwe wykonanie umowy o dzieło

Jakie roszczenia przysługują kontrahentowi w przypadku wadliwego wykonania umowy o dzieło?

Umowa o dzieło a wykonanie mebli przez stolarza

Umowa o dzieło a wykonanie mebli przez stolarza

Jaką powinienem zawrzeć umowę ze stolarzem o wykonanie mebli?

Brak dostarczenia mebli a uprawnienia w stosunku do dostawcy

Brak dostarczenia mebli a uprawnienia w stosunku do dostawcy

Jakie przysługują mi uprawnienia w stosunku do wykonawcy mebli, jeśli mi ich nie dostarczył?

Reklamacja na wadliwie wykonane meble

Reklamacja na wadliwie wykonane meble

Co mogę zrobić w sytuacji, gdy stolarz, któremu zleciłem wykonanie mebli, wykonał swoją pracę nieprawidłowo i w związku z czym meble nie nadają się do użytku?

Odpowiedzialność wykonawcy dzieła

Odpowiedzialność wykonawcy dzieła

W jaki sposób kształtuje się odpowiedzialność wykonującego dzieło?

Odmowa zapłaty za wykonanie strony internetowej

Odmowa zapłaty za wykonanie strony internetowej

Witam. Nasza firma zleciła wykonanie strony internetowej. Mamy jednak wątpliwości czy owa strona będzie odpowiadała obecnym standardom. Czy możemy w takim wypadku odmówić zapłaty za wykonanie (...)

Zobowiązanie do bezbłędnego wykonania dzieła

Zobowiązanie do bezbłędnego wykonania dzieła

Witam. Jestem w trakcie finalizacji umowy o tłumaczenie tekstu. Czy mój zleceniodawca może mnie zobowiązać do bezbłędnego tłumaczenia z zagrożeniem, że jeśli w moim tekście znajdą się błędy, (...)

Wadliwe wykonanie dzieła przez wykonawcę

Wadliwe wykonanie dzieła przez wykonawcę

Jakie uprawnienia przysługują zamawiającemu dzieło w sytuacji wadliwego jego wykonania przez wykonawcę?

Udowodnienie wykonania sesji zdjęciowej niezgodnie z umową

Udowodnienie wykonania sesji zdjęciowej niezgodnie z umową

Zleciłem wykonanie sesji zdjęciowej. Z pewnej uroczystości. Niestety część zdjęć nie jest wykonana starannie i jest marnej jakości. Jak w tej sytuacji udowodnić niezgodność towaru z umową?

Towar, którego właściwości były uzgadniane indywidualnie w umowie o dzieło a odpowiedzialność sprzedawcy za jego niezgodność z umową

Towar, którego właściwości były uzgadniane indywidualnie w umowie o dzieło a odpowiedzialność sprzedawcy za jego niezgodność z umową

Na czym polega odpowiedzialność sprzedawcy za niezgodność towaru z umową, którego właściwości były uzgadniane indywidualnie?

Odpowiedzialność na podstawie umowy o dzieło

Odpowiedzialność na podstawie umowy o dzieło

Jestem tłumaczem w związku z tym zawarłem umowę o dzieło z korektorką. Uważam, iż wywiązałem się z z umowy.Natomiast korektorka zarzucam mi, że się z niej nie wywiązałem. Jak kształtuję (...)

Opóźnienie w wykonaniu  zobowiązania

Opóźnienie w wykonaniu zobowiązania

Zleciłem firmie wykonanie figurki z porcelany. Chcę ją wykorzystać na weselu córki. Wykonawca jednak teraz twierdzi, że wykona ją dopiero w późniejszym terminie. Co mogę zrobić w tej sprawie?

Zlecenie wykonania umowy innemu wykonawcy niż pierwotny

Zlecenie wykonania umowy innemu wykonawcy niż pierwotny

Zamówiłem rower składany z zamówionych przeze mnie części rowerowych. Sklep rowerowy, u którego złożyłem zamówienie opóźnia się jednak z wykonaniem. Czy mogę zlecić innemu wykonawcy złożenie (...)

Brak wynagrodzenia za wykonanie umowy o dzieło

Brak wynagrodzenia za wykonanie umowy o dzieło

Zawarłem umowę z klientką o tłumaczenie tekstu. Wywiązałem się z umowy a klientka nie dokonała zapłaty. Co mogę zrobić w tej sytuacji?

Umowa o dzieło przy sprzedaży licencji programu komputerowego

Umowa o dzieło przy sprzedaży licencji programu komputerowego

Firma planuje zawrzeć umowę o dzieło, w której Wykonawca będzie zobowiązany do sprzedaży licencji programu komputerowego. W umowie nie zostanie określona wymagalna wielkość sprzedaży (nie jesteśmy (...)

Umowa cywilnoprawna a wynagrodzenie za nadgodziny

Umowa cywilnoprawna a wynagrodzenie za nadgodziny

Czy osoba zatrudniona na umowę cywilnoprawną ma prawo do wynagrodzenia za nadgodziny?

Ustne zawarcie umowy o dzieło

Ustne zawarcie umowy o dzieło

Czy umowa o dzieło może być zawarta w formie ustnej?

Wypowiedzenie umowy o dzieło lub umowy zlecenie

Wypowiedzenie umowy o dzieło lub umowy zlecenie

Jaka jest możliwość wypowiedzenia umowy o zlecenie i umowy o dzieło?

Umowa o dzieło a składki ZUS

Umowa o dzieło a składki ZUS

Czy absolwent uczelni wyższej pracujący tylko i wyłącznie na umowę o dzieło ma opłacane składki ZUS?

Firma remontowa niewywiązująca się ze zobowiązania

Firma remontowa niewywiązująca się ze zobowiązania

Prowadzę własną działalność gospodarczą. Zawarłem ustnie umowę o wykonanie remontu siedziby firmy z jednym z wykonawców. Niestety on się z umowy nie wywiązuje (wykonał tylko część pracy) (...)

Wadliwe wykonanie dzieła

Wadliwe wykonanie dzieła

Zleciłam krawcowej uszycie sukienki na ślub. Okazało się jednak, że nie ma ona kieszonek, których wszycie uzgodniłam oraz bolerka. Wzięłam sukienkę i nie zapłaciłam, bo powiedziałam że nie (...)

umowa o dzieło czy zlecenia ? kiedy stosować jedną kiedy drugą ?

umowa o dzieło czy zlecenia ? kiedy stosować jedną kiedy drugą ?

Czy czynność sprzątania, mycia okien, malowania, porządkowania terenu, zieleni jest czynnością prawną kwalifikującą do zastosowania formy umowy o dzieło? Nasza firma zawiera szereg umów na (...)

Wynagrodzenie dla wykonawcy zastępczego

Wynagrodzenie dla wykonawcy zastępczego

Wykonawca nie wykonał wszystkich robót. Zlecono wykonanie zastępcze pozostałej części pracy. Czy w tym przypadku wynagrodzenie określone wcześniej ryczałtowo jest jeszcze wiążące?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne