Prawo cywilne: Umowa o dzieło - Porady prawne

Przedawnienie roszczeń z umowy o dzieło

Przedawnienie roszczeń z umowy o dzieło

Jaki jest okres przedawnienia w przypadku żądania zwrotu pieniędzy za naprawę samochodu w relacji B2B.

Umowa o działo a składki na ubezpieczenie społeczne

Umowa o działo a składki na ubezpieczenie społeczne

Czy umowa o dzieło powoduje obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne?

Przedmiot umowy o dzieło

Przedmiot umowy o dzieło

Jaki jest typowy przedmiot umowy o dzieło?

Na czym polega umowa o dzieło?

Na czym polega umowa o dzieło?

Na czym polega umowa o dzieło?

Umowa o dzieło Zlecający pracę zwleka z opłaceniem rachunku

Umowa o dzieło Zlecający pracę zwleka z opłaceniem rachunku

Sprawa dotyczy umowy o dzieło. Zlecający pracę zwleka z opłaceniem rachunku. Rachunek został podpisany 23.02.2010 i miał być opłacony w ciągu 30 dni więc jest już po terminie. Zlecający to (...)

Czy przedmiotem umowy o dzieło może być

Czy przedmiotem umowy o dzieło może być "przygotowanie opracowania"

Czy przedmiotem umowy o dzieło może być "przygotowanie opracowania" czy też musi być sprecyzowane o jakie dokładnie opracowanie chodzi?

Odstąpienie od umowy o dzieło

Odstąpienie od umowy o dzieło

Na jakich warunkach można odstąpić od umowy o dzieło, jeżeli nie jest ono jeszcze ukończone?

Czy niezbędne jest posiadanie dokumentu gwarancyjnego?

Czy niezbędne jest posiadanie dokumentu gwarancyjnego?

Czy niezbędne jest posiadanie dokumentu gwarancyjnego? Czy jest ogólny przepis, który mówi o tym, że każdy zakupowany przedmiot jest objęty dwuletnią gwarancją nawet na podstawie faktury. Bardzo (...)

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne osoby zatrudnionej na umowę o dzieło

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne osoby zatrudnionej na umowę o dzieło

Czy osoba zatrudniona na umowę o dzieło podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu?

Nieusuwalność wady dzieła

Nieusuwalność wady dzieła

Jakie uprawnienia przysługują zamawiającemu jeżeli dzieło jest obarczone nieusuwalnymi wadami?

Wady istotne i nieistotne dzieła

Wady istotne i nieistotne dzieła

Jakie jest kryterium rozróżnienia między wadami istotnymi i nieistotnymi dzieła przy umowie o dzieło, jakie uprawnienia z rękojmi wynikają, jeżeli wada okazuje się nieistotna?

Rękojmia przy umowie o dzieło

Rękojmia przy umowie o dzieło

Jakie są zasady rękojmi przy umowie o dzieło?

Nieprzyjęcie działa wadliwego

Nieprzyjęcie działa wadliwego

Jakie uprawnienia przysługują zamawiającemu, jeżeli odmówił przyjęcia dzieła z powodu wady?

Umowa, której wykonanie w poważnym stopniu zależy od czynników leżących poza samym zobowiązanym

Umowa, której wykonanie w poważnym stopniu zależy od czynników leżących poza samym zobowiązanym

Czy umowa, której wykonanie w poważnym stopniu zależy od czynników leżących poza samym zobowiązanym może zostać uznana za umowę o dzieło?

Forma pisemna umowy o dzieło

Forma pisemna umowy o dzieło

Zawarłem z wykonawcą umowę o dzieło, której treścią było wykonanie obrazu. Niestety umowa ta zawarta była jedynie w formie pisemnej. Czy taka umowa jest ważna?

Niewłaściwe pomalowanie mieszkania

Niewłaściwe pomalowanie mieszkania

Zleciłem robotnikowi pomalowanie mojego mieszkania. Niestety wykonane przez niego dzieło ma wady. Jakie uprawnienia mi przysługują w tej sytuacji?

Umowa o dzieło, według przepisów Kodeksu cywilnego

Umowa o dzieło, według przepisów Kodeksu cywilnego

Czym jest umowa o dzieło, według przepisów Kodeksu cywilnego?

Wymogi konieczne do spełnienia przy zawarciu umowy z małoletnim

Wymogi konieczne do spełnienia przy zawarciu umowy z małoletnim

Czego będziemy potrzebować aby podpisać umowę o udostępnianiu projektów lub sprzedaży koszulek z osobą nieletnią?

Zawarcie umowy o dzieło z osobą ograniczoną w zdolności do czynności prawnych

Zawarcie umowy o dzieło z osobą ograniczoną w zdolności do czynności prawnych

Czy możliwe jest zawarcie z małoletnim umowy o dzieło?

Umowa o dzieło, uregulowana w przepisach Kodeksu cywilnego

Umowa o dzieło, uregulowana w przepisach Kodeksu cywilnego

Na czym polega umowa o dzieło, uregulowana w przepisach Kodeksu cywilnego?

Odstąpienie od umowy przez zamawiającego dzieło

Odstąpienie od umowy przez zamawiającego dzieło

W jakich sytuacjach zamawiający dzieło może odstąpić od umowy zawartej z wykonawcą?

Umowa zlecenia i umowa o dzieło a obowiązki z zakresu ubezpieczeń społecznych

Umowa zlecenia i umowa o dzieło a obowiązki z zakresu ubezpieczeń społecznych

Jak kształtują się obowiązki z zakresu ubezpieczeń społecznych w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o dzieło i umowy zlecenia?

Umowa o dzieło - ograniczenie rękojmi

Umowa o dzieło - ograniczenie rękojmi

Umowa o dzieło - jak można ograniczyć rękojmię?

Umowa o dzieło - istota rękojmi

Umowa o dzieło - istota rękojmi

Umowa o dzieło - jaka jest istota rękojmi?

Umowa o dzieło - rękojmia

Umowa o dzieło - rękojmia

Umowa o dzieło - czy obowiązuje przy niej rękojmia?

Oferta zawarcia umowy w rozmowie telefonicznej

Oferta zawarcia umowy w rozmowie telefonicznej

W jakich sytuacjach telefoniczna oferta prowadzenia fanpage'u jest ofertą w rozumieniu prawa cywilnego?

Niewywiązywanie się z zawartej umowy o dzieło

Niewywiązywanie się z zawartej umowy o dzieło

Jakie prawa mi przysługują, gdy druga strona nie wywiązuje się z zawartej umowy o dzieło?

Wadliwe wykonanie umowy o dzieło

Wadliwe wykonanie umowy o dzieło

Jakie roszczenia przysługują kontrahentowi w przypadku wadliwego wykonania umowy o dzieło?

Umowa o dzieło a wykonanie mebli przez stolarza

Umowa o dzieło a wykonanie mebli przez stolarza

Jaką powinienem zawrzeć umowę ze stolarzem o wykonanie mebli?

Brak dostarczenia mebli a uprawnienia w stosunku do dostawcy

Brak dostarczenia mebli a uprawnienia w stosunku do dostawcy

Jakie przysługują mi uprawnienia w stosunku do wykonawcy mebli, jeśli mi ich nie dostarczył?

1

2

3

4

5

...

6