e-prawnik.pl Porady prawne

Na czym polega umowa o dzieło?

Pytanie:

Na czym polega umowa o dzieło?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Na czym polega umowa o dzieło?

24.4.2012

Normatywny wzorzec umowy o dzieło został określony przepisami Kodeksu cywilnego zawartymi w tytule XV księgi trzeciej kodeksu. Zasadnicze znaczenie dla określenia obowiązków stron przy umowie o dzieło ma art. 627 k.c., który stanowi: Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Jak wynika zatem z powyższego przepisu, podstawowym elementem umowy o dzieło jest oznaczenie dzieła, do wykonania którego zobowiązuje się jedna ze stron z umowy. Dzieło to może mieć charakter zarówno materialny jak i niematerialny. Musi być jednakże precyzyjnie oznaczone. Innymi słowy w przeciwieństwie do umowy o świadczenie usług podlegającej przepisom o zleceniu, wykonawca nie zobowiązuje się w umowie o dzieło do wykonywania usług, lecz do osiągnięcia konkretnego rezultatu. Osiągnięcie go następuje zazwyczaj poprzez wykonanie usługi, niemniej jednak samo jej świadczenie nie ma zasadniczego znaczenia dla wykonania umowy (por. jednak art. 636 k.c.). Nieosiągnięcie bowiem określonego w umowie rezultatu, nawet pomimo działania wykonawcy z należytą starannością, będzie uznane za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ