Rękojmia za wady robót budowlanych

Pytanie:

Czego może domagać się osoba składająca reklamację na wykonane roboty budowlane, jeżeli wykonawca tych robót nie ustosunkował się do reklamacji w terminie 14 dni od daty złożenia i jeżeli w zgłoszeniu reklamacyjnym nie zostało ujęte żądanie reklamującego co do sposobu załatwienia reklamacji?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Z pytania wynika, że inwestor złożył wykonawcy robót budowlanych reklamację dotyczącą tych robót, wyznaczając mu odpowiednio termin (14 dni) do ustosunkowania się do reklamacji, jednakże nie precyzując żądania co do sposobu załatwienia reklamacji. Z istoty reklamacji wynika jednak, iż inwestor musiał wskazać wykonawcy, iż wykonane roboty dotknięte są wadami fizycznymi i nie zostały wykonane w sposób należyty. Samo zawiadomienie wykonawcy we właściwym czasie (przypomnijmy - w ciągu miesiąca od wykrycia wady) o wadach jest niezbędną przesłanką uruchomienia odpowiedzialności z tytułu powstania wad wykonanych robót, jak również przesłanką skorzystania przez inwestora z uprawnień z rękojmi za wady fizyczne. Brak ustosunkowania się do zawiadomienia inwestora oznaczać musi, iż wykonawca uznał nienależyte wykonanie robót (istnienie wad). Wskazany tu akt staranności inwestora nie jest jednak wystarczający dla skorzystania z określonego przez przepisy prawa uprawnienia przez inwestora.

Wydaje się, iż w sytuacji opisanej w pytaniu niezbędne jest mimo wszystko zgłoszenie wykonawcy żądania określonego działania wobec ujawnienia sią wad: wchodzą tu w grę: żądanie usunięcia wad; odstąpienie od umowy lub obniżenia wynagrodzenia w warunkach określonych w art. 637 par. 2 kodeksu cywilnego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: