Umowa o dzieło - ograniczenie rękojmi

Pytanie:

Umowa o dzieło - jak można ograniczyć rękojmię?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Do ograniczenia odpowiedzialności może prowadzić np. uzgodnienie, że Wykonawca będzie odpowiadać tylko za wady ukryte, albo też - że za wady ukryte Wykonawca w ogóle nie będzie odpowiadać. Przepisy Kodeksu cywilnego wprowadziły generalną granicę wykorzystania dowolności do wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy. Granicą tą jest podstępne działanie sprzedawcy, który celowo ukrywa wadę przed Zleceniodawcą w celu wywołania jego przeświadczenia o niewadliwości rzeczy. W razie podstępnego zatajenia wady uzgodnienie wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności pozostaje bez skutków prawnych. Pamiętać jednak należy, iż w razie, gdy w sytuacji umownego wyłączenia rękojmi Zleceniodawca zostanie pozbawiony przedmiotu umowy w związku z jego wadą prawną, może dochodzić zwrotu zapłaconej ceny, powołując się na charakter niniejszej umowy, jako umowy wzajemnej, i na przepisy o nienależnym świadczeniu. Niezależnie od uprawnień przysługujących Zleceniodawcy na mocy przepisu art. 566 kc, może on dochodzić odpowiedzialności odszkodowawczej na zasadach ogólnych (art. 471 kc i następne). W takiej sytuacji Zleceniodawca może dochodzić pełnego odszkodowania (obejmującego również utracone korzyści). Będzie musiał on jednak wykazać nie tylko szkodę (jej wartość), ale również związek przyczynowy między szkodą a wadą rzeczy. Wykonawca natomiast będzie mógł się uwolnić od odpowiedzialności poprzez wykazanie, iż szkoda wynikła na skutek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 18.9.2018

  Umowa zlecenie - Co musisz wiedzieć o umowie zlecenie

  Z tego tekstu dowiesz się, czym umowa zlecenie różni się od umowy o dzieło. Czy zlecenie obejmuje wyłącznie dokonywanie czynności prawnych? Czy w każdym czasie możesz wypowiedzieć umowę (...)

 • 29.9.2017

  Kiedy umowa o dzieło się kończy?

  Stosunek prawny dzieła wygasa przede wszystkim: z chwilą odebrania dzieła przez zamawiającego, w wyniku jednostronnego odstąpienia od umowy z określonych prawnie przyczyn lub wskutek umownego rozwiązania (...)

 • 14.7.2018

  Umowa o dzieło , Na czym polega i jak zawrzeć umowę o dzieło?

  Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Jest to umowa wzajemna. Dzieło może mieć zarówno (...)

 • 4.9.2018

  Odstąpienie od umowy o dzieło po upływie terminu do jego wykonania

  Zawierając umowę o dzieło Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a Zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Często może dojść do sytuacji, iż upłynął (...)

 • 27.2.2012

  Umowa o dzieło - odpowiedzialność wykonawcy

  Umowa o dzieło jest jedną z częściej zawieranych umów w życiu codziennym. Dzieło może przybrać różny charakter np. budowa lub remont domu, założenie instalacji, namalowanie obrazu. (...)