Cesja i przejęcie długu

Pytanie:

"Wykonawca, który podpisał umowę (nie w przetargu) na dostawę towaru z uwagi na likwidację firmę przekazuje zobowiązania z niej na inną Firmę. Zamawiający wyraża zgodę. Ale w umowie zawartej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą przekazującym nadal widnieje poprzednia firma jako strona. Czy w przypadku cesji przez wykonawcę umowy dostawy zobowiązań na inny podmiot należy dokonać zmiany w umowie dotychczas obowiązującej przez zawarcie aneksu pomiędzy zamawiającym a przejmującym zobowiązanie?"

Odpowiedź prawnika: Cesja i przejęcie długu

Należy odróżnić przekazanie zobowiązań od przejęcia (przelewu) wierzytelności (cesji). Sama cesja (dokonana za zgodą wierzyciela - zamawiającego) oznacza, że nowy podmiot może domagać się od wierzyciela zapłaty, natomiast do wykonania zobowiązania nadal zobowiązany jest poprzedni podmiot. Dlatego też, jeżeli w miejsce dotychczasowego wykonawcy na wstąpić nowy (bez ewentualnej współodpowiedzialności tych podmiotów), należy jednocześnie przenieść wierzytelności (cesja) jak i zobowiązania (przejęcie długu). Sporządzając taką umowę (pomiędzy trzema podmiotami) nie powinno się rozwiązywać poprzedniej, gdyż to wynikające z tej umowy uprawnienia i obowiązki będą przenoszone na nowy podmiot. Gdyby rozwiązać tą umowę, oznaczałoby to, że uprawnienia i obowiązki z niej wynikające mogą być podważane (w razie ewentualnego sporu jedna ze stron może twierdzić, że skoro umowa została rozwiązana to wynikające z niej uprawniania i obowiązki nie istnieją).
Zawarcie umowy dotyczącej przejęcia długu i przelewu wierzytelności (cesja) technicznie może nastąpić w postaci tzw. aneksu do umowy, ważne jest jednak to, by w takim aneksie zawarte były elementy cesji jak i przejęcia zobowiązania a także wyrażenie zgody przez dane strony.

Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika