umowa o dzieło czy zlecenia ? kiedy stosować jedną kiedy drugą ?

Pytanie:

Czy czynność sprzątania, mycia okien, malowania, porządkowania terenu, zieleni jest czynnością prawną kwalifikującą do zastosowania formy umowy o dzieło? Nasza firma zawiera szereg umów na powyższe czynności jakkolwiek brak jest jednoznacznego uregulowania stosunku umownego o charakterze umowy zlecenia lub dzieło. Istnieje konieczność określenia właściwej formy umowy dla powyższych prac.czy czynność sprzątania, mycia okien, malowania, porządkowania terenu, zieleni jest czynnością prawną kwalifikującą do zastosowania formy umowy o dzieło?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 734. § 1 k.c. przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie.

Natomiast stosownie do art. 627 k.c. przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

Zakwalifikowanie umowy jako zlecenia bądź umowy o dzieło zależy od przedmiotu umowy. Umowa zlecenia jest bowiem umową starannego działania (przedmiotem umowy jest wykonywanie danej czynności), zaś umowa o dzieło – umową rezultatu (przedmiotem umowy jest osiągnięcie określonego skutku, celu).

W związku z tym, jeżeli przedmiotem umowy byłoby:

- sprzątanie, mycia okien, malowanie, porządkowanie terenu, zieleni – byłaby to umowa zlecenie, zwłaszcza jeżeli strony umawiają się, że będzie to stałe wykonywanie tego typu czynności.

- doprowadzenie określonego terenu do porządku, pomalowanie danych powierzchni itp. – można by było mówić o umowie o dzieło.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Halina

1.2.2013 16:53:48

Re: umowa o dzieło czy zlecenia ? kiedy stosować jedną kiedy drugą ?

SM zatrudnia Pana ,który sprząta teren bardzo małej SM tz w miesiącu kosi trawę i przycina żywopłoty robi to w lecie a w zimie odśnieża kilka razy w miesiącu ale pracuje co miesiąc i jest zatrudniany na umowę o dzieło.czy prawidłowo.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Umowa zlecenie - Co musisz wiedzieć o umowie zlecenie

  Z tego tekstu dowiesz się, czym umowa zlecenie różni się od umowy o dzieło. Czy zlecenie obejmuje wyłącznie dokonywanie czynności prawnych? Czy w każdym czasie możesz wypowiedzieć umowę (...)

 • Kiedy umowa o dzieło się kończy?

  Stosunek prawny dzieła wygasa przede wszystkim: z chwilą odebrania dzieła przez zamawiającego, w wyniku jednostronnego odstąpienia od umowy z określonych prawnie przyczyn lub wskutek umownego rozwiązania (...)

 • Umowa o dzieło , Na czym polega i jak zawrzeć umowę o dzieło?

  Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Jest to umowa wzajemna. Dzieło może mieć zarówno (...)

 • Przedawnienie roszczeń z umów o roboty budowlane

  Jedną z podstawowych reguł prawa cywilnego jest przedawnianie się roszczeń  majątkowych. Wyrażona ona została w art. 117 §1 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z brzmieniem powyższego przepisu (...)

 • Będą związki zawodowe dla samozatrudnionych

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw. Przewidziano, że osoby wykonujące pracę zarobkową - czyli również (...)