Poprawne oznaczenia pozwanych

Pytanie:

Jak w pozwie poprawnie oznaczyć stronę pozwaną, jeżeli pozew dotyczy kilku instytucji państwowych?

Masz inne pytanie do prawnika?

24.6.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Poprawne oznaczenia pozwanych

Skarb Państwa w stosunkach cywilnoprawnych działa przez swoje jednostki organizacyjne. Czynności procesowe natomiast za Skarb Państwa podejmuje organ państwowej jednostki organizacyjnej, z której działalnością wiąże się dochodzone roszczenie, lub organ jednostki nadrzędnej. Wynika z tego, że Skarb Państwa jest reprezentowany przez tę jednostkę organizacyjną, z której działalnością jest związane dochodzone roszczenie.Tak więc w pozwie powinny figurować te jednostki organizacyjne Skarbu Państwa, których dotyczą dochodzone roszczenia. Niezależnie od wielości wskazanych państwowych jednostek organizacyjnych - stroną i tak jest zawsze Skarb Państwa .

Porady prawne
Porady prawne
Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

Przedawnienie roszczeń o wynagrodzenie wynikających z umowy o rejestrację i utrzymanie domeny internetowej

Przedawnienie roszczeń o wynagrodzenie wynikających z umowy o rejestrację i utrzymanie domeny internetowej

  Powód domagał się od obu pozwanych wynagrodzenia obejmującego opłaty za utrzymywanie w sieci internetowej dwóch domen internetowych pozwanych. Powodowie nie uiścili bowiem powodowi opłat za okresy wskazane w pozwie. W toku procesu pozwani wskazywali na dwuletni termin (...)

Świadczenie musi być oznaczone

Świadczenie musi być oznaczone

Powód domagał się zobowiązania pozwanych do złożenia oświadczenia woli o przeniesienie na jego rzecz udziału wynoszącego 1/2 część w prawie własności nieruchomości stanowiącej działkę nr 932. Problem polegał jednak na tym, ze w umowie (zawartej z osobą trzecią) pozwani zobowiązali (...)

Obowiązek ujawniania dodatkowych danych osobowych stron (PESEL, KRS, NIP) po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego

Obowiązek ujawniania dodatkowych danych osobowych stron (PESEL, KRS, NIP) po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego

W dniu 8 lipca 2013 roku weszły w życie kolejne zmiany ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U z 1964 roku, Nr 43, poz. 296 ze zm., dalej „k.p.c.”). Jedną z wprowadzonych zmian jest wprowadzenie obowiązku ustalenia przez sąd lub powoda dodatkowych danych identyfikujących strony (...)

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz ich zabezpieczanie

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz ich zabezpieczanie

Administrator danych przetwarzający dane powinien dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, nadto administrator danych jest obowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych (...)

Jakie faktury wystawiają mali podatnicy VAT?

Jakie faktury wystawiają mali podatnicy VAT?

Faktury wystawiane przez małych podatników stosujących metodę kasową O tym, jaki podatnik jest uznawany za małego podatnika, była mowa w poradzie: Kto jest "małym podatnikiem" VAT?. Podatnik, który posiada status małego podatnika, może rozliczać się metodą kasową, albo też dokonywać (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Solidarność dłużników a współuczestnictwo

Solidarność dłużników a współuczestnictwo

Wobec spółdzielni istnieje zadłużenie za zapłatę czynszu za zajmowane przez małżonków mieszkanie. Wierzyciel złożył do sądu pozew tylko przeciwko żonie. Po otrzymaniu nakazu złożyłam sprzeciw. (...)

Błąd w nazwisku w tytule wykonawczym

Błąd w nazwisku w tytule wykonawczym

Uzyskałem prawomocny nakaz zapłaty i skierowałem do komornika wniosek egzekucyjny. Komornik wezwał mnie do dostarczenia tytułu wykonawczego z poprawnym nazwiskiem dłużnika. To moja wina bo już (...)

FORUM PRAWNE

Użycie wyrazów w nazwie firmy

Użycie wyrazów w nazwie firmy Witam serdecznie! Mam problem z określeniem nazwy zakładanej firmy. Chcę użyć słów Miejski Ośrodek, w nazwie firmy, lecz nie wiem czy z punktu prawnego jest to (...)

Porady prawne