Prawo mieszkaniowe: Ochrona lokatorów - Porady prawne

Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu

Lokator ma już wyrok eksmisyjny i teraz przestał płacić odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego. Jak go teraz pozwac do sadu o ta zapłate, Czy wysłać mu najpierw wezwanie żeby w (...)

Zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego

Wypowiedziałam umowę najmu lokalu z zachowaniem przepisów Ustawy o ochronie praw lokatorów. Sprawa o eksmisję może trwać latami. Jeżeli sąd pozew oddali na przykład po 2 latach od (...)

Wygaśnięcie umowy najmu. Co mogę zrobić, aby najemca opuścił lokal ?

Jestem właścicielem mieszkania, które wynająłem na czas oznaczony. Umowa najmu zawarta na czas oznaczony wygasła. W związku z powyższym zwróciłem się do najemcy, aby wyprowadził się z wynajmowanego (...)

Lokal zamienny

Jakie warunki musi spełnić lokal zamienny?

Koszty najmu

Najemca oprócz czynszu musi dodatkowo płacić za wodę i ścieki oraz wywóz smieci.Za co najemca jeszcze dodatkowo powinien płacić ? (np. czy za oswietlenie klatki schodowj, za dozorcę itp)

Eksmisja a prawo do lokalu socjalnego

Jakim osobom nie można odmówić prawa do lokalu socjalnego?

Eksmisja z lokalu socjalnego

Czy w przypadku eksmisji z lokalu socjalnego eksmisja odbywa się 'na bruk'?

Prawa dziecka do mieszkania lokatorskiego

W przydziale mieszkania spółdzielczo- lokatorskiego podkreślono, iż dziecko ma obowiązek w nim zamieszkać. Tym samym oznacza to, że prawo do tego mieszkania posiada. W chwili obecnej dziecko uzyskało (...)

Przyznanie lokalu zastępczego

W jakich przypadkach lokatorowi należy zapewnić lokal zastępczy?

Definicja lokatora

Kto jest lokatorem w rozumieniu prawa?

Przekształcenie lokalu socjalnego w lokal komunalny

Czy prawo przewiduje możliwość przekształcenia lokalu socjalnego w komunalny?

Przesłanki otrzymania lokalu socjalnego

Jakie warunki należy spełnić, żeby otrzymać od gminy lokal socjalny?

Wartość odtworzeniowa lokalu, o której mowa w ustawie o ochronie praw lokatorów

Czym jest wartość odtworzeniowa lokalu, o której mowa w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego?

Lokator według ustawy o ochronie praw lokatorów

Kto jest lokatorem w świetle przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów?

Obowiązki lokatora w zakresie stanu higieniczno-sanitarnego wynajmowanego lokalu

W jaki sposób ustawa o ochronie praw lokatorów określa obowiązki lokatora w zakresie stanu higieniczno-sanitarnego wynajmowanego lokalu?

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika