Ochrona lokatorów

Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu

Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu

Lokator ma już wyrok eksmisyjny i teraz przestał płacić odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego. Jak go teraz pozwac do sadu o ta zapłate, Czy wysłać mu najpierw wezwanie żeby w (...)

Zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego

Zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego

Wypowiedziałam umowę najmu lokalu z zachowaniem przepisów Ustawy o ochronie praw lokatorów. Sprawa o eksmisję może trwać latami. Jeżeli sąd pozew oddali na przykład po 2 latach od (...)

Wygaśnięcie umowy najmu. Co mogę zrobić, aby najemca opuścił lokal ?

Wygaśnięcie umowy najmu. Co mogę zrobić, aby najemca opuścił lokal ?

Jestem właścicielem mieszkania, które wynająłem na czas oznaczony. Umowa najmu zawarta na czas oznaczony wygasła. W związku z powyższym zwróciłem się do najemcy, aby wyprowadził się z wynajmowanego (...)

Lokal zamienny

Lokal zamienny

Jakie warunki musi spełnić lokal zamienny?

Koszty najmu

Koszty najmu

Najemca oprócz czynszu musi dodatkowo płacić za wodę i ścieki oraz wywóz smieci.Za co najemca jeszcze dodatkowo powinien płacić ? (np. czy za oswietlenie klatki schodowj, za dozorcę itp)

Najem hotelowy a spokój członków spółdzielni

Najem hotelowy a spokój członków spółdzielni

Niektórzy właściciele mieszkań sąsiednich wynajmują je na krótkie okresy. W związku z tym mieszkańcy budynku są narażani na zakłócanie ciszy nocnej, awantury, niszczenie mienia itp. Jakie (...)

Eksmisja a prawo do lokalu socjalnego

Eksmisja a prawo do lokalu socjalnego

Jakim osobom nie można odmówić prawa do lokalu socjalnego?

Eksmisja z lokalu socjalnego

Eksmisja z lokalu socjalnego

Czy w przypadku eksmisji z lokalu socjalnego eksmisja odbywa się 'na bruk'?

Prawo do lokalu socjalnego przy eksmisji

Prawo do lokalu socjalnego przy eksmisji

Komu sąd nie może odmówić prawa do lokalu socjalnego?

Prawo do lokalu socjalnego

Prawo do lokalu socjalnego

Komu przysługuje prawo do lokalu socjalnego?

Prawa dziecka do mieszkania lokatorskiego

Prawa dziecka do mieszkania lokatorskiego

W przydziale mieszkania spółdzielczo- lokatorskiego podkreślono, iż dziecko ma obowiązek w nim zamieszkać. Tym samym oznacza to, że prawo do tego mieszkania posiada. W chwili obecnej dziecko uzyskało (...)

Przyznanie lokalu zastępczego

Przyznanie lokalu zastępczego

W jakich przypadkach lokatorowi należy zapewnić lokal zastępczy?

Definicja lokatora

Definicja lokatora

Kto jest lokatorem w rozumieniu prawa?

Przekształcenie lokalu socjalnego w lokal komunalny

Przekształcenie lokalu socjalnego w lokal komunalny

Czy prawo przewiduje możliwość przekształcenia lokalu socjalnego w komunalny?

Eksmisja z lokalu socjalnego

Eksmisja z lokalu socjalnego

Czy w przypadku eksmisji z lokalu socjalnego przysługuje eksmitowanemu prawo do jakiegoś innego lokalu?

Przesłanki otrzymania lokalu socjalnego

Przesłanki otrzymania lokalu socjalnego

Jakie warunki należy spełnić, żeby otrzymać od gminy lokal socjalny?

Wartość odtworzeniowa lokalu, o której mowa w ustawie  o ochronie praw lokatorów

Wartość odtworzeniowa lokalu, o której mowa w ustawie o ochronie praw lokatorów

Czym jest wartość odtworzeniowa lokalu, o której mowa w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego?

Zakres pojęcia właściciel, które zostało użyte w ustawie o ochronie praw lokatorów

Zakres pojęcia właściciel, które zostało użyte w ustawie o ochronie praw lokatorów

Jaki jest zakres pojęcia właściciel, które zostało użyte w ustawie o ochronie praw lokatorów?

Lokator według ustawy o ochronie praw lokatorów

Lokator według ustawy o ochronie praw lokatorów

Kto jest lokatorem w świetle przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów?

Obowiązki lokatora w zakresie stanu higieniczno-sanitarnego wynajmowanego lokalu

Obowiązki lokatora w zakresie stanu higieniczno-sanitarnego wynajmowanego lokalu

W jaki sposób ustawa o ochronie praw lokatorów określa obowiązki lokatora w zakresie stanu higieniczno-sanitarnego wynajmowanego lokalu?

Eksmisja osób obłożnie chorych, lokal zastępczy

Eksmisja osób obłożnie chorych, lokal zastępczy

Mój ojciec jest ciężko chory, lokal który zamieszkuje zostanie zlicytowany przez komornika a on sam czeka na eksmisje. Czy przysługuje mojemu ojcu lokal zastępczy?

Sprzeciw lokatora przeciwko podniesieniu czynszu poniżej 3% dotychczasowej opłaty

Sprzeciw lokatora przeciwko podniesieniu czynszu poniżej 3% dotychczasowej opłaty

Czy lokator kamienicy prywatnej, który na podstawie umowy cywilno-prawnej jest najemcą lokalu, może sprzeciwiać się podniesieniu czynu, które nie przekracza 3% dotychczasowej wysokości? Jeśli tak (...)

Zmiana sposobu ogrzewania lokalu komunalnego

Zmiana sposobu ogrzewania lokalu komunalnego

We wspólnocie mieszkaniowej, w której gmina ma swoje udziały właściciele postanowili dokonać zmiany sposobu ogrzewania lokali. Dotychczasowe ogrzewanie zasilane z sieci miejskiej postanowili zmienić (...)

Brak zgody lokatora na podwyższenie czynszu

Brak zgody lokatora na podwyższenie czynszu

Co zrobić w sytuacji, gdy lokator kamienicy prywatnej nie zgodził się na podwyższenie czynszu ( powiedział, że nie uznaje takiej podwyżki ), które wynosi mniej niż 3 % dotychczasowej sumy? Ów (...)

Wypowiedzenie najmu lokalu mieszkalnego

Wypowiedzenie najmu lokalu mieszkalnego

Wypowiedzenie najmu zostało wysłane do 3 osób z osobna (rodzina). Nie posiadam żadnej umowy najmu z tą rodziną (gdy kupiłam udziały w budynku, rodzina już tam dawno mieszkała). Czy zawiadomienie (...)

Przydział mieszkania a jego powierzchnia

Przydział mieszkania a jego powierzchnia

W przypadku przydziału lokalu przez gminę decydująca jest powierzchnia mieszkalna lokalu, na który zawarta zostanie umowa najmu lokalu. Ostatnio spotkałam się z przypadkami, że definicja powierzchni (...)

Wypowiedzenie stawki czynszu

Wypowiedzenie stawki czynszu

Jestem zarządcą sądowym kamienicy w mieście X z lokalami mieszkalnymi. W porozumieniu z właścicielami dokonałam podwyżki czynsz u z 3,88 na 6 zł stosując trzymiesięczny okres wypowiedzenia. (...)

Eksmisja osoby powyższej 75 roku życia

Eksmisja osoby powyższej 75 roku życia

Komornik wystąpił do gminy z roszczeniem wskazania lokalu socjalnego dla 81-letniej kobiety celem realizacji wyroku sądu (wyrok z 2009 roku) o eksmisję z lokalu. Czy można wykonać eksmisję osoby (...)

Opłaty niezależne od właściciela - podwyżka

Opłaty niezależne od właściciela - podwyżka

Posiadam mieszkanie i stosunek najmu z lokatorem kwaterunkowym (w trakcie wypowiedzenia). Nie chcę w chwili obecnej podnosić czynszu, ale wzrosły ostatnio opłaty niezależne ode mnie - na rzecz wspólnoty (...)

najem lokalu mieszkalnego, a działalność gospodarcza

najem lokalu mieszkalnego, a działalność gospodarcza

Wynająłem rodzinie trzy osobowej lokal jako lokal mieszkalny. Z rejestru przedsiębiorców w Urzędzie Miasta otrzymałem, że dwie osoby z ww. rodziny zarejestrowały działalność gospodarczą, podając (...)

Lokatorzy niepłacący czynszu a wypowiedzenie umowy najmu

Lokatorzy niepłacący czynszu a wypowiedzenie umowy najmu

Z bratem jesteśmy współwłaścicielami kamienicy. Lokale mieszkalne w kamienicy są wynajmowane na podstawie umowy najmu. Lokatorzy z jednego z tych mieszkań nie opłacają czynszu i podnajęli lokal (...)

Żądanie opuszczenia lokalu przez byłą żonę i dziecko

Żądanie opuszczenia lokalu przez byłą żonę i dziecko

Jestem właścicielem lokalu mieszkalnego, który nabyłem przez zawarciem związku małżeńskiego. Z tego co wiem lokal ten należy do mojego majątku osobistego . Obecnie rozwiodłem się z żoną. (...)

Zaległość w spłacie czynszu a minimalny termin wypowiedzenia

Zaległość w spłacie czynszu a minimalny termin wypowiedzenia

Czy w przypadku zaległości w spłacie czynszu obowiązuje mnie ( właściciela lokalu) 3 miesięczny minimalny termin wypowiedzenia? Co w sytuacji, gdy wypowiedziałem umowę z natychmiastowym skutkiem?

Czy właściciel dowolnie może zmieniać opłaty za najem lokalu

Czy właściciel dowolnie może zmieniać opłaty za najem lokalu

Czy właściciel lokalu może dowolnie zmieniać opłaty związane z najmowanym lokalem? Czy miesięczny termin wypowiedzenia jest zgodny z prawem?

Ścianka działowa w mieszkaniu w najmie

Ścianka działowa w mieszkaniu w najmie

Państwo X są po rozwodzie, posiadają umowę najmu lokalu komunalnego o powierzchni użytkowej 28m2 i powierzchni mieszkalnej 19m2. Ponieważ nie ma dokonanego podziału majątku - Pan X wystąpił do (...)

Wezwanie gminy w sprawie o odszkodowanie

Wezwanie gminy w sprawie o odszkodowanie

Właściciel lokalu wytoczył przeciwko panu X powództwo o eksmisję. Uczestnikiem postępowania była gmina miejska. W wyroku sąd nakazał eksmisję i nadał rygor natychmiastowej wykonalności, jednakże (...)

Rozwiązanie polubowne umowy najmu

Rozwiązanie polubowne umowy najmu

Wynajmuję mieszkanie. Najemca nie zapłacił czynszu za pełne 3 okresy. Chciałbym w sposób polubowny rozwiązać umowę z Najemcą. Czy możliwe jest rozwiązanie umowy w sposób polubowny - za porozumieniem (...)

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu

Wynajmuję mieszkanie na podstawie umowy najmu zawartej na czas określony 1 roku. W umowie istnieją zapisy, że wynajmujący ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem na koniec miesiąca jeśli najemca (...)

Eksmisja najemcy - Jak mogę go usunąć z mieszkania niepłacącego najemcę i odzyskać pieniądze?

Eksmisja najemcy - Jak mogę go usunąć z mieszkania niepłacącego najemcę i odzyskać pieniądze?

Jestem właścicielem mieszkania, które wynająłem małżeństwu z dzieckiem. Od trzech miesięcy nie otrzymuję zapłaty za wynajem, nie mogę dostać się do mieszkania gdyż nowy lokator zmienił (...)

Opuszczenie lokalu a prawa lokatorów

Opuszczenie lokalu a prawa lokatorów

Jestem właścicielem mieszkania we Wrocławiu , które nabyłem sam od rodziny mojej zony po śmierci jej rodziców w 1994roku. Posiadam akt własności wystawiony tylko na moje nazwisko. Jest to lokal (...)

Najem okazjonalny

Najem okazjonalny

Po wielu latach znów muszę wynająć mieszkanie. I okazuje się, że jestem chroniony przed eksmisją na bruk do tego stopnia, że w umowie najmu znalazła się taka klauzula: „Zgodnie z zapisami (...)

Problem z lokatorem - wymiana szyby

Problem z lokatorem - wymiana szyby

Jestem właścicielem domu. Dom jest własnością prywatną. Zbudowany w 1938 r. Od 1945 r. - przymusowy lokator z tzw. \"decyzji administracyjnej\". Lokator mieszka sam w 2 pokojach i kuchni o łącznie (...)

Skuteczność wypowiedzenia czynszu najmu lokalu

Skuteczność wypowiedzenia czynszu najmu lokalu

Dwukrotnie wysłałem do najemcy list polecony z potwierdzeniem odbioru, dotyczący podwyżki czynszu najmu lokalu mieszkalnego. I dwukrotnie otrzymałem zwrot listu. Wiem, że najemca celowo nie odbiera (...)

Eksmisja

Eksmisja

W jaki sposób doprowadzić do eksmisji lokatorów z mieszkania, które zastało przysądzone mi po 2 nieudanych licytacjach, mieszkanie należało do mojego dłużnika?

Wypowiedzenie trzyletnie

Wypowiedzenie trzyletnie

Lokatorzy kwaterunkowi otrzymali wypowiedzenie trzyletnie od współwłaściciela kamienicy, który postanowił zamieszkać w ich lokalu. Współwłaściciel miał upoważnienie od drugiego współwłaściciela (...)

Gmina we wspólnocie a termomodernizacja

Gmina we wspólnocie a termomodernizacja

Wspólnota mieszkaniowa, w której również gmina ma udziały przystąpiła do programu termomodernizacji budynku korzystając przy tej okazji z kredytu bankowego oraz premii termomodernizacyjnej. Ponieważ (...)

Wymeldowanie córki z domu

Wymeldowanie córki z domu

Mój mąż postanowił (sam, bez mojej zgody), że jeżeli moja córka (nie jest jego dzieckiem) ukończy 18 lat wymelduje ją z naszego wspólnego domu (kupiliśmy go jeszcze przed ślubem po połowie). (...)

Przejęcie budynku a prawa najemcy

Przejęcie budynku a prawa najemcy

Spółdzielnia Mieszkaniowa chce nieodpłatnie przekazać na rzecz gminy budynek mieszkalny wraz z mieszkańcami. W budynku tym część osób posiada prawomocne wyroki sądowe o eksmisje z prawem do lokalu (...)

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu kwaterunkowego

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu kwaterunkowego

Mój Tata jest właścicielem prywatnego domu wybudowanego jeszcze przed II wojną światową. Po wojnie zostali przydzieleni do 2 mieszkań lokatorzy kwaterunkowi, którzy są bezczelni twierdzą, że (...)

Mieszkanie służbowe po ustaniu stosunku pracy

Mieszkanie służbowe po ustaniu stosunku pracy

Były pracownik wynajmuje mieszkanie służbowe, chociaż w umowie najmu znajduje się zapis, że po rozwiązaniu umowy o pracę, najemca będzie musiał mieszkanie opuścić. W jaki sposób właściciel (...)

1

2

3

4

5

...

6

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne