Eksmisja samotnej matki z dziećmi

Pytanie:

"Matka samotnie wychowuje 5- ciorga dzieci (tylko jedno dziecko jest pełnoletnie). Były mąż nie płaci zasądzonych alimentów. świadczenie wypłacane było przez Fundusz Alimentacyjny. Matka z dziećmi mieszkają w domu, którego współwłaścicielami jest były mąż ze swoją siostrą. Póki co nie upominali sie o swój dom. Matka z dziećmi nie posiadają żadnego alternatywnego miejsca zamieszkania. Czy były mąż lub jego siostra mogą zażądać opuszczenie domu (eksmisji), czy może korzystanie z tego domu może być uważane jako forma spełnienia obowiązku utrzymania swoich dzieci?"

Odpowiedź prawnika: Eksmisja samotnej matki z dziećmi

W opisywanej sytuacji właściciel może na drodze sądowej żądać opuszczenia nieruchomości przez osoby, które nie mają tytułu prawnego do tej nieruchomości. Przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów przewidują w oznaczonych przypadkach obowiązek sądu rozstrzygnięcia, czy eksmitowanemu powinno zostać przyznane prawo do lokalu socjalnego. Przepisy te mają zastosowanie w sprawach o opróżnienie lokalu przeciwko osobom, które były lokatorami w rozumieniu tej ustawy, a więc były osobami najemcami lokalu lub osobami używającymi lokal na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności. Zgodnie z ustawą dotyczącą ochrony praw lokatorów, w wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. Orzekając o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego, sąd nakazuje wstrzymanie wykonania opróżnienia lokalu do czasu złożenia przez gminę oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. Zgodnie z tą ustawą, sąd nie może orzec o braku tego uprawnienia wobec określonej grupy osób:

  • kobiety w ciąży

  • małoletniego, niepełnosprawnego w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałą,

  • obłożnie chorych,

  • emerytów i rencistów spełniających kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej,

  • osoby posiadającej status bezrobotnego,

  • osoby spełniającej przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały

- chyba że osoby te mogą zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany (np. są właścicielami, współwłaścicielami innego lokalu).

Ponadto, w przypadku gdy dana osoba nie jest uprawniona do lokalu socjalnego, czym innym jest jednak orzeczenie nakazujące eksmisję, czym innym zaś egzekucja takiego orzeczenia. Kwestie te omawia Czy można eksmitować "na bruk" - czyli egzekucja nakazu opróżnienia lokalu i wydania rzeczy

Odnosząc się do drugiej części pytania, w orzeczeniu z dnia SN z dnia 16 grudnia 1987 r., sygn. akt III CZP 91/86 czytamy: Obowiązek alimentacyjny polega na dostarczaniu środków utrzymania (...) Dopuszczalna jest każda postać świadczeń alimentacyjnych; mogą to być świadczenia pieniężne lub w naturze; jej wybór odpowiadać powinien celowi, jakiemu obowiązek ten służy, i uwzględniać okoliczności każdego konkretnego przypadku. (...)Orzeczenie sądu może polegać na wydaniu nakazu, aby zobowiązany udostępnił uprawnionemu posiadany lokal mieszkalny, bądź jego część (np. domu jednorodzinnego żonie i dzieciom), albo by przyjął do wspólnego domu oboje lub jedno z rodziców. Orzeczenie takie może również polegać na zobowiązaniu dostarczenia uprawnionym odpowiedniego lokalu mieszkalnego. O możliwości takiego rozstrzygnięcia decydować będą nie tylko warunki mieszkaniowe, ale także stan stosunków pomiędzy stronami sprzyjający przebywaniu pod wspólnym dachem.


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • olimpia 2016-09-16 10:02:20

    jestem samotnie wychowujaca matka z 4-ką dzieci w wieku 15,7,5,2 lat moj konkubent przebywa w zk miesiac temu dostałam pismo iz eksmituja mnie z powodu braku płatnosci za czynsz bez prawa przydzialu lokum zastepczego.Do pory zamkniecia konkubenta placilismy za lokal.ciezko mi jest zrobic oplaty gdyz wszystkich dochodow mam 740zl miesiecznie.przez 5miesiecy gmina nie wyplacala mi swiadczen gdyz byly rzekome problemy z wyciagnieciem zasw.z zusu konkubenta.zadluzyłam sie na 2000zl u znajomych i rodziny by przezyc a teraz tak ze mna postepuja.konkubent jest w momencie wyjscia na wolnosc i mozemy splacic dług w przeciagu pol roku. pomozcie bo nie wiem co robic.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika