Pokwitowanie za zapłacony czynsz

Pytanie:

"Przed rokiem zawarłem umowę najmu mieszkania na czas nieokreślony z osobą fizyczną, będącą właścicielem tejże nieruchomości. Umowa przewiduje możliwość jej wypowiedzenia z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia z terminem na koniec miesiąca kalendarzowego. Czynsz najmu płatny jest z góry do 10 każdego miesiąca gotówką do rąk wynajmującego. Do tej pory regulowałem wszystkie płatności wynikające z umowy najmu (czynsz + media).Od dłuższego już czasu wynajmujący przychodzi po należność co dwa a nawet trzy miesiące. Niestety do tej pory nie brałem pokwitowania za dokonane płatności, wynikające z czynszu najmu. Opłaty za media dokonuje na bieżąco na podstawie otrzymywanych rachunków. Kilka razy z powodu choroby wynajmującego i wcześniejszym kontakcie telefonicznym ze mną dokonywałem płatności czynszu do rąk jego córki. Nadmieniam, że moje kontakty z wynajmującym są jak najbardziej poprawne i nie podejrzewam go o złe zamiary. Chciałbym się jednak na wszelki wypadek zabezpieczyć i uzyskać pokwitowanie od wynajmującego z tytułu uregulowanych należności za cały okres najmu mieszkania. Czy wystarczające będzie przedłożenie wynajmującemu przy najbliższej wizycie pisma w formie oświadczenia, że do dnia dzisiejszego uregulowane zostały przeze mnie wszystkie należności wynikające z czynszu najmu mieszkania (opatrzone jego pełnym podpisem)? Czy dla lepszego zabezpieczenia się wskazana byłaby obecność jakiegoś świadka (dziewczyny) przy naszym spotkaniu? W jakim terminie i w jakiej formie wynajmujący może mi wypowiedzieć stawkę czynszu najmu?"

Odpowiedź prawnika: Pokwitowanie za zapłacony czynsz

Może Pan żądać od wierzyciela (wynajmującego) pokwitowania za ostatni okres, tj. za ten, za który będzie Pan płacił. Gdyby wynajmujący odmawiał takiego pokwitowania, to mógłby Pan powstrzymać się ze spełnieniem świadczenia (raty czynszu) albo złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego.

Natomiast co do wcześniejszych płatności, to niestety do wydania pokwitowania nie da się wynajmującego w żaden sposób zmusić. W razie odmowy nie mógłby Pan podjąć opisanych powyżej działań, bo oznaczałoby to zwłokę z Pana strony.

Gdyby wynajmujący odmówił wydania pokwitowania za ostatni okres płatności i powstrzymałby się Pan ze spełnieniem świadczenia, to zeznania ewentualnego świadka byłyby dowodem, iż był Pan gotów świadczenie spełnić, ale nie zrobił tego z powodu odmowy wydania pokwitowania.

Właściciel może podwyższyć czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu, wypowiadając jego dotychczasową wysokość, najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego, z zachowaniem terminów wypowiedzenia. Termin wypowiedzenia wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu wynosi 3 miesiące, chyba że strony w umowie ustalą termin dłuższy. Wypowiedzenie wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie.


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika