Prawo cywilne: Umowa najmu i dzierżawy - Porady prawne

Śmierć dzierżawcy a umowa dzierżawy

Co się dzieje z dzierżawą po śmierci dzierżawcy? Czy spadkobiercy mogą ją kontynuować? Czy trzeba się jakoś rozliczyć z umowy?

Koszt wywozu śmieci w umowie najmu

Posiadamy umowę najmu lokalu (klub muzyczny/Restauracja) na czas określony, prowadzimy działalność restauracyjną, w umowie jest zapis, iż w czynszu zawarty jest wywóz śmieci komunalnych (...)

Kiedy umowa najmu na czas określony przechodzi w umowę najmu na czas nieokreślony?

Kiedy umowa najmu na czas określony przechodzi w umowę najmu na czas nieokreślony?

Wygaśnięcie umowy najmu. Co mogę zrobić, aby najemca opuścił lokal ?

Jestem właścicielem mieszkania, które wynająłem na czas oznaczony. Umowa najmu zawarta na czas oznaczony wygasła. W związku z powyższym zwróciłem się do najemcy, aby wyprowadził się z wynajmowanego (...)

Wstąpienie w stosunek najmu a spadek

Jaka jest zależność między wstąpieniem w stosunek najmu a spadkobraniem po najmecy?

Obniżenie czymszu przez najemcę

Czy najemca rzeczy może żądać obniżenia czynszu?

Wady najmowanego lokalu użytkowego

Czy wada lokalu użytkowego, którego jestem najemcą, może uzasadniać obniżenie czynszu?

Odpowiedzialność za pokój wynajęty na wakacje

Jakie przepisy regulują wynajęcie pokoju gościnnego podczas wakacji (przy ustalonym koszcie za dobę i regułach dotyczących doby hotelowej) - czy mają tu zastosowanie przepisy o usługach turystycznych. (...)

Czynsz regulowany w prywatnych nieruchomościach

Jestem zarządcą sądowym prywatnej kamienicy w mieście X. W ubiegłym roku wypowiedziałam wysokość stawki czynszowej z 4 do 6 zł. Najemcy, którzy posiadają decyzje administracyjne o przydziale (...)

Cesja umowy najmu lokalu użytkowego

Chcę dokonać cesji najmu umowy lokalu użytkowego. Czy oprócz zgody wynajmującego do dokonania cesji umowy najmu lokalu jest konieczne zawarcie aneksu do umowy najmu już istniejącej umowy, po dokonaniu (...)

Dzierżawa nieruchomości

Gmina w drodze zamiany nabyła od osoby fizycznej nieruchomość, która wydzierżawiona była przez zbywcę na podstawie odrębnej umowy. Zgodnie z art. 678 kodeksu cywilnego zbycie rzeczy najętej podczas (...)

Obowiązki wynajmujące

Jako wynajmujący skierowałam pozew o eksmisję przeciwko najemcy. Sąd wobec najemcy orzekł o prawie do lokalu socjalnego. Najemca wniósł do mnie na piśmie prośbę o naprawę pieca i zgodę na założenie (...)

Wynajem wspólnej nieruchomości

Jestem współwłaścicielem domu w 1/2 części ułamkowej w odległej miejscowości. Drugi współwłaściciel bez mojej wiedzy wynajmuje dom i zatrzymuje sobie cały czynsz. Dowiedziałem się o tym (...)

Odpowiedzialność wynajmującego za zniszczenie lokalu

Jestem najemcą magazynu. W budynku, w którym się on znajduje wybuchł pożar. Cała zawartość lokalu uległa zniszczeniu, a on sam nie nadaje się już do użytku. Dodatkowo, nie zadziałał system (...)

Dzierżawa i najem nieruchomości komunalnych

W toku realizacji inwestycji polegającej na odrestaurowaniu starej części miasta, Gmina zwróciła się do firmy telekomunikacyjnej o przeniesienie szafy krosowniczej znajdującej się w centralnej (...)

Podwyżka czynszu za lokal mieszkalny

Jakie są warunki podwyżki czynszu za lokal mieszkalny przez wynajmującego?

Wypowiedzenie wysokości czynszu przez wynajmującego

Czy mocą jednostronnego wypowiedzenia wynajmujący może zmienić wysokość czynszu?

Charakter prawny podwyżki czynszu za lokal mieszkalny

Czy podwyżka czynszu za lokal mieszkalny jest regulowana ustawą?

Zmiana wysokości czynszu przez wynajmującego

Czy zmiana czynszu przez wynajmującego wymaga zmiany umowy najmu?

Reżim prawny umowy najmu

Jakie są regulacje odnoszące się do umowy najmu?

Brak zapłaty czynszu za lokal użytkowy

W jakich terminach można wypowiedzieć umowę najmu lokalu użytkowego, jeżeli najemca nie płaci czynszu?

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego

Kiedy można wypowiedzieć umowę najmu lokalu użytkowego zawartą na czas nieoznaczony?

Lokator w rozumieniu ustawy o ochronie praw lokatorów

Kto jest lokatorem w rozumieniu ustawy o ochronie praw lokatorów?

Podnajem lokalu bez zgody wynajmującego

Czy podnajęcie lokalu bez zgody wynajmującego może spowodować wypowiedzenie umowy najmu?

Stosunek najmu

Czym charakteryzuje się stosunek prawny, jakim jest najem?

Wynajem

Mam dwa mieszkania, które chciałabym wynajmować na krótkie okresy typu doba hotelowa, reklamować się np. w internecie i zdobywać w ten sposób klientów i wystawiać faktury. Czy wynajem mieszkania (...)

Najem okazjonalny

Jestem właścicielem kamienicy, w której wynajmuję wszystkie lokale mieszkalne. Uzyskuję przychody z najmu (nie prowadzę działalności gospodarczej). Nie zamieszkuję również w żadnym z tych mieszkań. (...)

Umowa najmu, sporządzona na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego

Czym powinna charakteryzować się umowa najmu, sporządzona na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego?

Kwestionowanie wysokości podwyżki czynszu

Czy najemca ma możliwość zakwestionowania podwyżki czynszu?

Podwyższenie czynszu najmu lokalu użytkowego

Czy podwyższenie czynszu najmu lokalu użytkowego wymaga zmiany umowy najmu?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika