Prawo cywilne: Umowa najmu i dzierżawy - Porady prawne

Opuszczenie lokalu przez najemcę

Jestem właścicielem mieszkania. Najemca najprawdopodobniej wyprowadził się i pozostawił mieszkanie zamknięte. Nie wypowiedział umowy najmu i od dwóch miesięcy nie płaci czynszu. Wzywanie do zapłaty (...)

Zakup nieruchomości a pierwokup na rzecz najemcy

Chcę kupić nieruchomość, w której część lokali jest wynajmowana, jednak wynajmujący kwestionuje moją chęć zakupu nieruchomości twierdząc, że ma prawo pierwokupu. Umowa najmu jest bardzo (...)

Pokwitowanie za zapłacony czynsz

Przed rokiem zawarłem umowę najmu mieszkania na czas nieokreślony z osobą fizyczną, będącą właścicielem tejże nieruchomości. Umowa przewiduje możliwość jej wypowiedzenia z zachowaniem jednomiesięcznego (...)

Waloryzacja czynszu w umowie najmu

Mam taki zapis w umowie najmu lokalu handlowego cytuje: ?czynsz może być waloryzowany przez najemcę nie częściej niż raz w roku według wskaźnika GUS wzrostu cen dóbr i usług.? Mam pytanie czy (...)

Cesja umowy najmu lokalu użytkowego

Chcę dokonać cesji najmu umowy lokalu użytkowego. Czy oprócz zgody wynajmującego do dokonania cesji umowy najmu lokalu jest konieczne zawarcie aneksu do umowy najmu już istniejącej umowy, po dokonaniu (...)

Umowa dzierżawy części działki

Czy możliwe jest wydzierżawienie jedynie części danej nieruchomości gruntowej?

Opłata za czynsz - z dołu czy z góry

Wynajmujemy obiekt piekarniczo - cukierniczy, w którym prowadzimy cukiernię, w umowie najmu jest napisane, że "Czynsz płatny będzie do dnia 5 (piątego) następnego miesiąca za dany miesiąc, po (...)

Stosunek najmu po śmierci najemcy

Czy stosunek najmu wygasa po śmierci najemcy?

Śmierć dzierżawcy a umowa dzierżawy

Co się dzieje z dzierżawą po śmierci dzierżawcy? Czy spadkobiercy mogą ją kontynuować? Czy trzeba się jakoś rozliczyć z umowy?

Koszt wywozu śmieci w umowie najmu

Posiadamy umowę najmu lokalu (klub muzyczny/Restauracja) na czas określony, prowadzimy działalność restauracyjną, w umowie jest zapis, iż w czynszu zawarty jest wywóz śmieci komunalnych (...)

Kiedy umowa najmu na czas określony przechodzi w umowę najmu na czas nieokreślony?

Kiedy umowa najmu na czas określony przechodzi w umowę najmu na czas nieokreślony?

Wygaśnięcie umowy najmu. Co mogę zrobić, aby najemca opuścił lokal ?

Jestem właścicielem mieszkania, które wynająłem na czas oznaczony. Umowa najmu zawarta na czas oznaczony wygasła. W związku z powyższym zwróciłem się do najemcy, aby wyprowadził się z wynajmowanego (...)

Wady najmowanego lokalu użytkowego

Czy wada lokalu użytkowego, którego jestem najemcą, może uzasadniać obniżenie czynszu?

Odpowiedzialność za pokój wynajęty na wakacje

Jakie przepisy regulują wynajęcie pokoju gościnnego podczas wakacji (przy ustalonym koszcie za dobę i regułach dotyczących doby hotelowej) - czy mają tu zastosowanie przepisy o usługach turystycznych. (...)

Czynsz regulowany w prywatnych nieruchomościach

Jestem zarządcą sądowym prywatnej kamienicy w mieście X. W ubiegłym roku wypowiedziałam wysokość stawki czynszowej z 4 do 6 zł. Najemcy, którzy posiadają decyzje administracyjne o przydziale (...)

Wynajem wspólnej nieruchomości

Jestem współwłaścicielem domu w 1/2 części ułamkowej w odległej miejscowości. Drugi współwłaściciel bez mojej wiedzy wynajmuje dom i zatrzymuje sobie cały czynsz. Dowiedziałem się o tym (...)

Odpowiedzialność wynajmującego za zniszczenie lokalu

Jestem najemcą magazynu. W budynku, w którym się on znajduje wybuchł pożar. Cała zawartość lokalu uległa zniszczeniu, a on sam nie nadaje się już do użytku. Dodatkowo, nie zadziałał system (...)

Zmiana wysokości czynszu przez wynajmującego

Czy zmiana czynszu przez wynajmującego wymaga zmiany umowy najmu?

Brak zapłaty czynszu za lokal użytkowy

W jakich terminach można wypowiedzieć umowę najmu lokalu użytkowego, jeżeli najemca nie płaci czynszu?

Lokator w rozumieniu ustawy o ochronie praw lokatorów

Kto jest lokatorem w rozumieniu ustawy o ochronie praw lokatorów?

Podnajem lokalu bez zgody wynajmującego

Czy podnajęcie lokalu bez zgody wynajmującego może spowodować wypowiedzenie umowy najmu?

Kwestionowanie wysokości podwyżki czynszu

Czy najemca ma możliwość zakwestionowania podwyżki czynszu?

Podwyższenie czynszu najmu lokalu użytkowego

Czy podwyższenie czynszu najmu lokalu użytkowego wymaga zmiany umowy najmu?

Obowiązki wynajmującego lokal mieszkalny

Jakie są obowiązki wynajmującego lokal mieszkalny?

Prawo do najmu i wykupu mieszkania komunalnego

Witam, moja matka ma mieszkanie komunalne, które jeszcze nie zostało wykupione. Jest również głównym najemca tego mieszkania. Podanie o wykup zostało złożone w styczniu 2010. UM Toruń odpowiedział (...)

Odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego

Przewoźnik nie mogąc pozbyć się z należącego do niego budynku dotychczasowych lokatorów wystąpił do sądu o eksmisję podając jako przyczynę zaległości czynszowe, ale również stan techniczny (...)

Rozszerzenie ustawowego prawa zastawu na rzeczach dzierżawcy

Czy możliwe jest rozszerzenie ustawowego prawa zastawu na rzeczach dzierżawcy, zabezpieczającego roszczenie wydzierżawiającego o zapłatę czynszu, także na zabezpieczenie obowiązku ponoszenia podatków (...)

Elementy przedmiotowo istotne umowy najmu

Jakie elementy muszą znaleźć się w umowie najmu?

Niepłacenie czynszu przez najemcę lokalu

Wynajęłam mieszkanie pewnemu mężczyźnie. Niestety nie płaci on czynszu. Jakie kroki powinnam podjąć?

Wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas nieokreślony

Jakie wymogi powinno spełniać wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas nieokreślony?

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika