Cesja umowy najmu lokalu użytkowego

Pytanie:

"Chcę dokonać cesji najmu umowy lokalu użytkowego. Czy oprócz zgody wynajmującego do dokonania cesji umowy najmu lokalu jest konieczne zawarcie aneksu do umowy najmu już istniejącej umowy, po dokonaniu cesji z poprzednim najemcom? Chodzi o aneks pomiędzy nowym najemcom a wynajmującym. Czy ewentualnie można zgodę i aneks zawrzeć w umowie trójstronnej?"

Odpowiedź prawnika: Cesja umowy najmu lokalu użytkowego

Oczywiście jest możliwe dokonanie cesji praw i obowiązków wynikających z umowy najmu lokalu.

Podstawą takiej czynności jest art. 519 § 1 k.c.

art. 519 k.c.

§ 1. Osoba trzecia może wstąpić na miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony (przejęcie długu).

§ 2. Przejęcie długu może nastąpić:

  1)   przez umowę między wierzycielem a osobą trzecią za zgodą dłużnika; oświadczenie dłużnika może być złożone którejkolwiek ze stron;

  2)   przez umowę między dłużnikiem a osobą trzecią za zgodą wierzyciela; oświadczenie wierzyciela może być złożone którejkolwiek ze stron; jest ono bezskuteczne, jeżeli wierzyciel nie wiedział, że osoba przejmująca dług jest niewypłacalna.

 

Jak przeprowadzić cesję umowy najmu lokalu użytkowego:

W tym przypadku cesja umowy najmu może więc nastąpić poprzez:

  1. umowę pomiędzy wynajmującym a nowym najemcą (wówczas konieczne będzie złożenie pisemnego oświadczenia dotychczasowego najemcy, wyrażającego zgodę na taką czynność)
  2. umowę pomiędzy dotychczasowym najemcą a nowym najemcą (wówczas konieczne będzie złożenie pisemnego oświadczenia wynajmującego, wyrażającego zgodę na taką czynność)

 

Przede wszystkim należy zadbać o to, aby umowa sporządzona została na piśmie. Z pewnością ułatwi to wyjaśnianie ewentualnych rozbieżności między stronami takich czynności. W umowie należy dokładnie określić wszelkie prawa i obowiązki, które przejdą w tej sytuacji na nowego najemcę. Nie będzie wówczas konieczne sporządzanie osobnego aneksu do umowy.


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika