e-prawnik.pl Porady prawne

Lokator w rozumieniu ustawy o ochronie praw lokatorów

Pytanie:

Kto jest lokatorem w rozumieniu ustawy o ochronie praw lokatorów?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Lokator w rozumieniu ustawy o ochronie praw lokatorów

23.4.2012

W takim wypadku znajdzie zastosowanie ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 31 poz. 266 ze zm.). W rozumieniu ustawy za lokatora uważa się najemcę lokalu lub osobę używającą lokal na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności, za właściciela uważa się wynajmującego lub inną osobę, z którą wiąże lokatora stosunek prawny uprawniający go do używania lokalu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ