e-prawnik.pl Porady prawne

Wygaśnięcie umowy najmu. Co mogę zrobić, aby najemca opuścił lokal ?

Pytanie:

Jestem właścicielem mieszkania, które wynająłem na czas oznaczony. Umowa najmu zawarta na czas oznaczony wygasła. W związku z powyższym zwróciłem się do najemcy, aby wyprowadził się z wynajmowanego lokalu. Jednak odmówił i w dalszym ciągu wpłaca czynsz na moje konto. Co mogę zrobić, aby najemca opuścił lokal ?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wygaśnięcie umowy najmu. Co mogę zrobić, aby najemca opuścił lokal ?

8.1.2014

W przypadku wygaśnięcia umowy najmu, najemca, który nadal zajmuje lokal czyni to bez tytułu prawnego. Z tej okoliczności powinien on płacić właścicielowi wynagrodzenie za bezumowne korzystanie (niekoniecznie w wysokości dotychczasowego czynszu – może być ono wyższe jeżeli dotychczasowy czynsz był niższy w stosunku do czynszów rynkowych na danym obszarze). Dodatkowo najemca może być zobowiązany do zapłaty odszkodowania za to, że zajmuje on mieszkanie mimo braku umowy i uniemożliwia właścicielowi wynajem lub inne korzystanie z mieszkania. Pozbycie się byłego lokatora z mieszkania wymaga jednak przeprowadzenia postępowania eksmisyjnego. Należy liczyć się z tym, że sąd rozpoznający sprawę orzeknie o obowiązku zapewnienia lokalu socjalnego (jednak nie ma takiego obowiązku) przez gminę dla lokatora przez co będzie on mógł nadal zamieszkiwać w Pana lokalu do czasu zapewnienia przez gminę odpowiedniego lokalu. Za okres ten gmina będzie wypłacała Panu odszkodowanie.

Sytuacja zmienia się jeżeli będzie Pana przyjmowała czynsz od lokatora i nie podejmie środków w celu jego usunięcia z przedmiotowego lokalu. W takiej sytuacji dojdzie bowiem do dorozumianego zawarcia umowy najmu. Dlatego też jeżeli chce się Pana pozbyć lokatora konieczne jest wezwanie go (najlepiej na piśmie) do opuszczenia lokalu i wystosowanie pozwu eksmisyjnego (po upływie terminu na wyprowadzkę). Otrzymane środki tytułem czynszu może Pana zaliczyć na poczet wynagrodzenia za bezumowne korzystanie, aczkolwiek do czasu ich rozliczenia trzeba liczyć się z obowiązkiem zwrotu tychże kwot.  

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ