Odpowiedzialność za pokój wynajęty na wakacje

Pytanie:

"Jakie przepisy regulują wynajęcie pokoju gościnnego podczas wakacji (przy ustalonym koszcie za dobę i regułach dotyczących doby hotelowej) - czy mają tu zastosowanie przepisy o usługach turystycznych. Jaka jest odpowiedzialność podmiotu świadczącego te usługi za uszkodzenie wyposażenia pokoju. Czy wynajmujący może żądać obniżenia ceny i na podstawie jakich przepisów?"

Odpowiedź prawnika: Odpowiedzialność za pokój wynajęty na wakacje

Usługami turystycznymi są usługi przewodnickie, usługi hotelarskie oraz wszystkie inne usługi świadczone turystom lub odwiedzającym. Imprezę turystyczną stanowią co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu. Do obiektów, w których świadczone usługi są usługami hotelarskimi zalicza się hotele, motele, pensjonaty, kempingi, domy wycieczkowe, schroniska młodzieżowe, schroniska i pola biwakowe. Innymi obiektami, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie, są wynajmowane przez rolników pokoje i miejsca na ustawianie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych, jeżeli obiekty te spełniają minimalne wymagania co do wyposażenia. Jeśli więc pokój był wynajmowany w jednym z powyższych obiektów, można mówić o usłudze turystycznej.

Ustawa o usługach turystycznych kształtuje odpowiedzialność organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Organizatorem turystyki jest przedsiębiorca organizujący imprezę turystyczną. Pośrednikiem turystycznym natomiast jest przedsiębiorca, którego działalność polega na wykonywaniu, na zlecenie klienta, czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych. Natomiast odpowiedzialność właściciela hotelu lub innego podobnego obiektu określają przepisy kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych na teren obiektu hotelarskiego, prawa zastawu z tytułu należności gościa hotelowego oraz przedawnienie roszczeń określają przepisy 846 – 852 kc. W opisanym przypadku zachodzi odpowiedzialność za nienależyte wywiązanie się z zobowiązania, mające postać oddania gościowi hotelowemu pokoju z wyposażeniem niezgodnym z umową – wyposażeniem uszkodzonym. Odpowiedzialność tą ustalają przepisy dotyczące najmu. Zgodnie z nimi, jeżeli rzecz najęta ma wady, które ograniczają jej przydatność do umówionego użytku, najemca może żądać odpowiedniego obniżenia czynszu za czas trwania wad. 


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika