Kiedy umowa najmu na czas określony przechodzi w umowę najmu na czas nieokreślony?

Pytanie:

"Kiedy umowa najmu na czas określony przechodzi w umowę najmu na czas nieokreślony?"

Odpowiedź prawnika: Kiedy umowa najmu na czas określony przechodzi w umowę najmu na czas nieokreślony?

Niniejsza porada prawna została sporządzona w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, dalej: „k.c.” (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zmianami). Kwestia umowy najmu jest uregulowana w przepisach ustawy Kodeks cywilny. Jej istotę opisuje przepis art. 659 k.c., który stanowi, że:

§ 1. Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

§ 2. Czynsz może być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju.

Przy zawieraniu umowy najmu należy mieć także na uwadze przepis art. 660 k.c., który wskazuje, że umowa najmu nieruchomości lub pomieszczenia na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie. Jeśli jednak forma ta nie zostanie zachowana umowę taką poczytuje się za zawartą na czas nieoznaczony.

Na gruncie przedstawionego przez Panią pytania, niebagatelne znaczenie ma przepis art. 661 k.c., który stanowi, że:

§ 1. Najem zawarty na czas dłuższy niż lat dziesięć poczytuje się po upływie tego terminu za zawarty na czas nieoznaczony. 

§ 2. Najem zawarty między przedsiębiorcami na czas dłuższy niż lat trzydzieści poczytuje się po upływie tego terminu za zawarty na czas nieoznaczony. 

Podsumowanie

Wobec powyższego należy wyróżnić 4 sytuacje, kiedy umowę najmu uważa się za zawartą na czas nieoznaczony: 
1. Strony w umowie zawierają zgodne oświadczenia, co do tego, że najem ma być zawarty na czas nieoznaczony. 
2. Jeśli przy zawieraniu umowy najmu nieruchomości lub pomieszczenia, na czas dłuższy niż rok, nie dochowano formy pisemnej. 3. Umowa najmu pomiędzy osobami fizycznymi została zawarta na czas dłuższy niż 10 lat, po jego upływie umowę tę uważa się za zawartą na czas nieoznaczony. 
4. Umowa najmu, która została zawarta pomiędzy przedsiębiorcami, na czas dłuższy niż 30 lat, po upływie tego okresu umowę uważa się za zawartą na czas nieoznaczony.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika