Rozwiązanie umowy dzierżawy za porozumieniem

Pytanie:

"Została zawarta umowa dzierżawy gruntów rolnych na 10 lat. Całe gospodarstwo wraz z tymi gruntami odziedziczył spadkobierca, który zamierza prowadzić gospodarstwo. Czy w związku z tym istnieje możliwość rozwiązania wcześniej umowy dzierżawy za porozumieniem stron bez terminów wypowiedzenia (w umowie nie określono jakiejkolwiek formy wypowiedzenia) "

Odpowiedź prawnika: Rozwiązanie umowy dzierżawy za porozumieniem

W przedstawionym stanie faktycznym mamy do czynienia z umową dzierżawy zawartą na czas oznaczony wynoszący 10 lat. Co do zasady, umowy zawarte na czas oznaczony nie mogą być rozwiązane za pomocą wypowiedzenia wcześniej. Zgodnie jednak z zasadą odpowiedniego stosowania przepisów o najmie do stosunków dzierżawnych (art. 694 kodeksu cywilnego), zastosowanie znajduje art. 673 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym, jeżeli umowa najmu (odpowiednio dzierżawy) zawarta została na czas oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie. Jeżeli w umowie warunków takich nie określono, umowy zawartej na czas oznaczony nie można rozwiązać za wypowiedzeniem. Niemożność jednostronnego rozwiązania umowy dzierżawy (za wypowiedzeniem) nie wyklucza jednak rozwiązania tego stosunku prawnego na mocy porozumienia stron w dowolnym terminie (w drodze zawarcia umowy o rozwiązaniu łączącej strony umowy dzierżawy). Spadkobierca wchodzi w miejsce spadkodawcy w stosunku zobowiązaniowym i przysługują mu wszystkie prawa, które posiadał spadkodawca (czyli również prawo do rozwiązania umowy zawartej przez spadkodawcę w drodze porozumienia z dzierżawcą).


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • edyta022 2011-11-20 13:10:33

    dzierżawca nie wywiązał się w terminie zapłaty czynszu po drugie zaorał granice i czy mozna rozwiazac taka umowe dzierżawy na 10 lat ? wtedy kiedy syn dostal darowiznę od ojca


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika