Zmiana wysokości czynszu przez wynajmującego

Pytanie:

Czy zmiana czynszu przez wynajmującego wymaga zmiany umowy najmu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Trafnie wskazuje się w doktrynie, iż zmiana czynszu najmu stanowi istotną zmianę umowy. Tym samym co do zasady wprowadzenie takiej zmiany powinno nastąpić w drodze zmiany umowy (zawarcie do niej aneksu).

Powyższy wniosek na gruncie umowy najmu jest jednakże nie do końca prawidłowy. Nie uwzględnia bowiem uprawnienia wynajmującego statuowanego w art. 8a u.o.p.l., stanowiącej co do zasady odpowiednik art. 6851 k.c. Wskazany przepis stanowi:

Art. 8a. 1. Właściciel może podwyższyć czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu, wypowiadając jego dotychczasową wysokość, najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego, z zachowaniem terminów wypowiedzenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY