Problem z lokatorem - wymiana szyby

Pytanie:

Jestem właścicielem domu. Dom jest własnością prywatną. Zbudowany w 1938 r. Od 1945 r. - przymusowy lokator z tzw. \"decyzji administracyjnej\". Lokator mieszka sam w 2 pokojach i kuchni o łącznie pow. 40m2. Ma ukończone 85 lat. Założyłem jej ogrzewanie centralne, za które nie chce płacić pomimo wystawianych co miesiąc faktur. Obecnie potłukła szybę w oknie (szyba zewnętrzna, okna stare drewniane w dobrym stanie) i domaga się ode mnie wstawienia nowej szyby. Lokator jest z decyzji administracyjnej - nie posiadam z nim podpisanej żadnej umowy poza informacją o podwyżce czynszu w zeszłym roku. Lokator grozi, że jeśli szyba nie zostanie naprawiona zgłosi sprawę do Inspekcji Nadzoru Budowlanego. Czy jestem zobowiązany do wymiany szyby? Na kim spoczywa obowiązek wymiany szyby w przypadku jej pęknięcia?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W opisywanym przypadku zastosowanie mieć będzie ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2005 nr 31 poz. 266).

Zgodnie z art. 6 a ust. 1 ustawy, wynajmujący jest obowiązany do zapewnienia sprawnego działania istniejących instalacji i urządzeń związanych z budynkiem, w tym np. umożliwiających najemcy korzystanie z wody, ciepła, energii elektrycznej oraz innych instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie lokalu i budynku określone odrębnymi przepisami. Ust. 3 precyzuje, że do obowiązków wynajmującego należy w szczególności: dokonywanie napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń, niezależnie od przyczyn, z tym, że najemcę obciąża obowiązek pokrycia strat powstałych z jego winy.

Art. 6a ust. 3 pkt 3 lit. b) nakłada również na wynajmującego obowiązek wymiany – w zakresie nieobciążającym najemcy - pieców grzewczych, stolarki okiennej i drzwiowej oraz podłóg, posadzek i wykładzin podłogowych, a także tynków.  

Warto więc sięgnąć do przepisów, które regulują obowiązki najemcy. Zgodnie z art. 6b ust. 2 ustawy o własności lokali najemcę obciąża naprawa i konserwacja m.in. podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych, okien i drzwi, wbudowanych mebli, pieców węglowych, innych elementów wyposażenia lokalu, a także malowanie lub tapetowanie oraz naprawa uszkodzeń tynków, ścian i sufitów.

 W publikacji „Ochrona praw lokatorów. Komentarz. Wzory pozwów” (Warszawa 2008, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis) Roman Dziczek podaje, że „w razie wątpliwości, kogo obciąża naprawa lub konserwacja konkretnego elementu lokalu, należy przyjąć, że wynajmującego (jeżeli nie jest ona wyraźnie wymieniona w art. 6b jako obciążająca najemcę)”. Zatem także z powyższego wynika, że obowiązek naprawienia stłuczonej szyby spoczywa na najemcy – w szczególności z tego względu, że to lokatorka doprowadziła do stłuczenia.

Niezależnie od powyższego przypominamy, że lokator jest obowiązany oprócz czynszu najmu uiszczać także opłaty niezależne od właściciela - należy przez to rozumieć opłaty za dostawy do lokalu energii, gazu, wody oraz odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych. Ponieważ więc lokatorka nie wywiązuje się z tego obowiązku, możliwe jest wystąpienie z powództwem o zapłatę.

Polecamy również zapoznanie się z naszymi informacjami prawnymi:

Właścicielu - sprawdź jakie masz prawa wobec najemcy

Obowiązki najemcy związane z utrzymaniem lokalu

Umowa najmu a obowiązki wynajmującego

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

gini

17.9.2010 11:5:18

Re: Problem z lokatorem - wymiana szyby

Nadzór budowlany nie będzie się interesował rozbitą szybą. Brak szyby nie powoduje, że budynek jest w złym stanie technicznym, czy zagraża zdrowiu i życiu ludzi. Bez szyby to wentylacja lepsza :)


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: