Eksmisja najemcy - Jak mogę go usunąć z mieszkania niepłacącego najemcę i odzyskać pieniądze?

Pytanie:

"Jestem właścicielem mieszkania, które wynająłem małżeństwu z dzieckiem. Od trzech miesięcy nie otrzymuję zapłaty za wynajem, nie mogę dostać się do mieszkania gdyż nowy lokator zmienił zamki, unika mnie, nie otwiera drzwi. Jak mogę go usunąć z mieszkania i odzyskać pieniądze? Dodam, że wpłacił tylko jedną miesięczna kaucję. "

Odpowiedź prawnika: Eksmisja najemcy - Jak mogę go usunąć z mieszkania niepłacącego najemcę i odzyskać pieniądze?

Aby usunąć z lokalu lokatora zalegającego z płaceniem czynszu oraz ściągnąć zaległy czynsz, należy przede wszystkim skutecznie wypowiedzieć umowę najmu. Wypowiedzenie może nastąpić tylko z przyczyn określonych w art. 11 ustawy o ochronie praw lokatorów i musi być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie oraz określać przyczynę wypowiedzenia. Zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 2 niniejszej ustawy, właściciel może wypowiedzieć stosunek najmu, jeśli lokator jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności.

Zatem skoro lokator od trzech miesięcy nie płaci czynszu, należy pisemnie wyznaczyć mu miesięczny termin do zapłaty, uprzedzając że w przeciwnym wypadku stosunek najmu zostanie wypowiedziany. Jeżeli mimo upływu tego terminu najemca nie dokonał zapłaty, można dokonać wypowiedzenia – musi to jednak nastąpić na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego. Jeżeli zatem wypowiedzenie nastąpi np. 15 września, to staje się ono skuteczne wraz z końcem października.

Po wypowiedzeniu umowy najmu, jeżeli lokator nie chce się wyprowadzić, możliwe jest wytoczenie powództwa o opróżnienie lokalu. Nie jest jednak dopuszczalna tak zwana eksmisja na bruk. W wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka również o tym, czy eksmitowanemu przysługuje prawo do lokalu socjalnego. Jeżeli prawo takie przysługuje, to gmina jest zobligowana do znalezienia lokalu socjalnego. Jeżeli zaś eksmitowany nie ma prawa do lokalu socjalnego, to eksmisji nie wykonuje się do czasu, kiedy wskaże on pomieszczenie zastępcze. Takie pomieszczenie może wskazać również wierzyciel. Musi się ono nadawać do zamieszkania, a także zapewniać co najmniej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na jedną osobę oraz znajdować się w tej samej miejscowości lub pobliskiej, jeżeli zamieszkanie w tej miejscowości nie pogorszy nadmiernie warunków życia osób przekwaterowywanych.

Jeżeli w chwili zawierania umowy najmu wpłacona została kaucja, możliwe jest potrącenie z niej kwoty należności z tytułu najmu lokalu. W celu ściągnięcia pozostałej części należnego czynszu możliwe jest wystąpienie o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Zachęcamy również do zapoznania się z następującymi informacjami prawnymi:

- Eksmisja lokatora, który nie płaci czynszu;

- Jak pozbyć się lokatora, który nie płaci czynszu;

- Wypowiedzenie umowy najmu i eksmisja.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Piotr 2013-08-27 20:00:30

    od nie dawna jestem w spół właścicielem mieszkania wraz z pewną kobietą która mnie wychowywała. wcześniej zaś gdy nie byłem w jego posiadaniu. mieszkałem tam i byłem tam zameldowany na czas stały tylko zostałem stamtąd eksmitowany Nie ukrywam że niesłusznie, ale nie o to teraz pytam. Nie mieszkałem tam długi czas do chwili aż dostałem połowę mieszkania w darowiźnie od byłego męża tej kobiety. I tu pytanie mam: czy wyrok eksmisji który był zasądzony z 6 lat temu może być waży i w ogóle mnie obejmować skoro nabyłem prawa własności do tego mieszkania?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika