Przydział mieszkania a jego powierzchnia

Pytanie:

"W przypadku przydziału lokalu przez gminę decydująca jest powierzchnia mieszkalna lokalu, na który zawarta zostanie umowa najmu lokalu. Ostatnio spotkałam się z przypadkami, że definicja powierzchni mieszkalnej jest bardzo różna. Wiem, że dawniej definicja powierzchni mieszkalnej zawarta była w prawie lokalowym , które już nie obowiązuje. Czy należy w świetle obowiązujących przepisów prawnych (w szczególności przepisów unijnych) przyjmować powierzchnię mieszkalna jako powierzchnię użytkową lokalu?"

Odpowiedź prawnika: Przydział mieszkania a jego powierzchnia

 Pojęcie powierzchni mieszkalne w obecnym stanie prawnym występuje w kodeksie postępowania cywilnego. Zgodnie z art. 1046  § 6 tymczasowe pomieszczenie powinno: 

1) nadawać się do zamieszkania; 

2) zapewniać co najmniej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na jedną osobę; 
3) znajdować się w tej samej miejscowości lub pobliskiej, jeżeli zamieszkanie w tej miejscowości nie pogorszy nadmiernie warunków życia osób przekwaterowywanych.

 

Natomiast m.in. ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego posługuje się pojęciem "powierzchnia użytkowa". Przez powierzchnię użytkową lokalu należy rozumieć powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania; za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów i loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału.

Zgodnie z ta ustawą zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy powinny określać w szczególności: 

1) wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lub w podnajem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego, oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą zastosowanie obniżek czynszu; 

2) warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy; 
3) kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego; 
4) warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach; 
5) tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej; 
6) zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy; 
7) kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2.

 

Wydaje się, że skoro ustawa odnosząca się bezpośrednio do wynajmowania przez gminę lokali nakazuje różnicować je ze względu na ich powierzchnię użytkową, to właśnie powierzchnia użytkowa winna być decydująca. Należałoby zatem przez powierzchnię mieszkalną rozumieć powierzchnię użytkową lokalu.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika