Termin wydania lokalu po śmierci najemcy

Pytanie:

"W połowie stycznia tego roku zmarła jedna z moich lokatorek mieszkająca sama w zajmowanym przez siebie lokalu. O Pani śmierci poinformował mnie osobiście ale ustnie jej syn. Do dnia dzisiejszego nie zdał po zmarłej lokalu. Sugeruje, iż ma do tego lokalu prawo. Żąda również zwrotu poniesionych przez matkę nakładów ( postawiony kominek , glazura i terakota itp.) Zaznaczam , iż poczynione nakłady odbyły się bez uzgodnienia z właścicielami. Jaki ustawowo termin zdania lokalu po śmierci najemcy obowiązuje ? Co z poczynionymi przez najemcę nakładami? Czy mam obowiązek jako właściciel dokonać choćby częściowego zwrotu poniesionych nakładów?"

Odpowiedź prawnika: Termin wydania lokalu po śmierci najemcy

Zgodnie z art. 691 kodeksu cywilnego, w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą. Jednak osoby te wstępują w stosunek najmu tylko, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci. W razie braku takich osób stosunek najmu wygasa. A zatem, o tym czy syn zmarłej lokatorki wstąpił w stosunek najmu, decyduje to, czy faktycznie mieszkał z lokatorką do chwili jej śmierci.

W sytuacji, gdyby stosunek najmu wygasł, to zgodnie z art. 675, rzecz powinna zostać zwrócona. Przepis nie określa terminu zwrotu, przyjmuje się, że zwrot ten powinien nastąpić niezwłocznie. Zgodnie z art. 6d ustawy o ochronie praw lokatorów, najemca może wprowadzić w lokalu ulepszenia tylko za zgodą wynajmującego i na podstawie pisemnej umowy określającej sposób rozliczeń z tego tytułu. W wypadku jednak dokonania takich ulepszeń bez zgody właściciela, wynajmujący (w tym przypadku właściciel) może żądać usunięcia ulepszeń i przywrócenia stanu poprzedniego, jeżeli nie naruszy to substancji lokalu, albo ulepszenia zatrzymać za zwrotem ich wartości uwzględniającej stopień zużycia według stanu na dzień opróżnienia lokalu.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika