Lokal zastępczy na czas remontu mieszkania

Pytanie:

"Konieczny jest remont dachu zabytkowej kamienicy -całkowita wymiana więźby i dachówek. Na poddaszu znajduje się lokal mieszkalny. Dla bezpiecznego i skutecznego przeprowadzenia remontu konieczna jest likwidacja mieszkania, ponieważ jego ściany i sufit uniemożliwiają dotarcie do więźby dachowej. Sytuację taką opisuje art. 10 ust. 4 i art. 11 ust. 2 pkt 4. Jako właściciel nieruchomości dysponuję lokalem zastępczym. Czy mam obowiązek odbudowania zlikwidowanego mieszkania, a jeśli nie będzie to możliwe to co może mi zrobić lokator? Z mojej strony mogę zaproponować lokatorowi pozostanie w lokalu zastępczym na czas nieokreślony, na takich samych warunkach jak w opróżnionym lokalu - podpisanie umowy najmu na czas nieokreślony. Jak przeprowadzić opróżnienie lokalu przez lokatora? Czy poinformować pismem o konieczności opróżnienia na czas remontu i wskazać lokal zastępczy? Czy raczej wypowiedzieć umowę najmu i wskazać lokal zastępczy? Czy wypowiedzieć umowę najmu i nie wskazywać lokalu zastępczego?"

Odpowiedź prawnika: Lokal zastępczy na czas remontu mieszkania

Zgodnie z art. . 10 ust.4, jeżeli rodzaj koniecznej naprawy tego wymaga, lokator jest obowiązany opróżnić lokal i przenieść się na koszt właściciela do lokalu zamiennego, jednak na czas nie dłuższy niż rok. Po upływie tego terminu właściciel jest obowiązany udostępnić lokatorowi w ramach istniejącego stosunku prawnego naprawiony lokal. Czynsz za lokal zamienny, bez względu na jego wyposażenie techniczne, nie może być wyższy niż czynsz za lokal dotychczasowy.  

Zgodnie natomiast z art. 11 ust.2 pkt4 nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, jeżeli lokator używa lokalu, który wymaga opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu budynku, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 4.  Lokatorowi przysługuje w tej sytuacji prawo do lokalu zamiennego. Obowiązek zapewnienia lokalu zamiennego oraz pokrycia kosztów przeprowadzki spoczywa na właścicielu budynku, z zastrzeżeniem art. 32.

W pierwszym wypadku nie następuje wypowiedzenie umowy najmu, a w drugim tak. 

W opisanej sytuacji właściwe będzie raczej zastosowanie drugiej z podstaw (tj. art. 11), gdyż planowany remont ma być remontem kapitalnym, polegającym na wymianie elementów konstrukcyjnych. Należy więc wypowiedzieć umowę najmu i zapewnić lokatorowi lokal zamienny. Opróżnienie lokalu powinno nastąpić dobrowolnie. Jeśli będzie inaczej konieczne będzie skierowanie do sądu powództwa o eksmisję i wyegzekwowanie później wyroku.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika