Ochrona lokatorów

Roszczenie odszkodowawcze od gminy

Roszczenie odszkodowawcze od gminy

Gmina długo nie przyznawała lokalu socjalnego dla osoby z wyrokiem, której taki lokal przysługuje. Bardzo chorzy, starzy i niezamożni rodzice są właścicielami dwóch mieszkań (na parterze i na (...)

Wypowiedzenie umowy najmu

Wypowiedzenie umowy najmu

Pewna rodzina - najemca mieszkania (umowa na czas nieokreślony) nie płaci czynszu od kilku miesięcy. Chciałbym im wypowiedzieć umowę najmu, jednak nie wiem, czy muszę wcześniej zaproponować im (...)

Eksmisja dzikich lokatorów

Eksmisja dzikich lokatorów

Około miesiąca temu wprowadził się do jednego z moich lokali (tzn. wyrwał zamek i założył nowy) dziki lokator z żoną (oboje chorzy, bezdomni i pijący). Oczywiście zrobili to bez mojej zgody. (...)

Eksmisja byłego właściciela

Eksmisja byłego właściciela

Jako przedsiębiorca jestem właścicielem domu przewłaszczonego na mnie w celu zabezpieczenia pożyczki. W domu nikt nie jest zameldowany, jednak pożyczkobiorca nadal z niego korzysta. Nie posiadam (...)

Podwyżka czynszu najmu o 100%

Podwyżka czynszu najmu o 100%

Właściciel budynku mieszkalnego chce podwyższyć czynsz o 100 %. Czy obowiązuje czynsz regulowany, a jeśli tak, to w jakich przypadkach?

Wstąpienie w stosunek najmu po zmarłym najemcy

Wstąpienie w stosunek najmu po zmarłym najemcy

W roku 1983 nastąpił przydział mieszkania na Panią X, która została głównym najemcą. Wraz z nią zamieszkiwał mąż oraz ich dzieci. W roku 1991 zmarł mąż. Od roku 2000 Pani X wraz z dziećmi (...)

Zamieszkanie w lokalu po wypowiedzeniu najmu

Zamieszkanie w lokalu po wypowiedzeniu najmu

Mam już wolne mieszkanie po lokatorach, którzy dostali 3 letnie wypowiedzenie, teraz je remontuję. Wiem, że w ciągu 6 miesięcy muszę w nim \"zamieszkać\" albo moi wstępni czy zstępni. Przez jaki (...)

Dostarczenie lokalu zamiennego

Dostarczenie lokalu zamiennego

Zajmuję mieszkanie w budynku stanowiącym własność PKP. Od 5 lat Zakład Gospodarki Mieszkaniowej PKP nie przedłuża mi umowy najmu lokalu i wzywa mnie do opuszczenia go bez wskazania lokalu zamiennego. (...)

Utrata wynajmowanego lokalu

Utrata wynajmowanego lokalu

Uchwała Rady Gminy z lutego 95r. mówi: zarząd miejski może przeznaczyć do sprzedaży następujące mienie gminy: budynki i lokale mieszkalne stanowiące mienie komunalne etc. Sprzedaż budynków i (...)

Zaliczenie spłat

Zaliczenie spłat

Podpisana jest umowa najmu lokalu mieszkalnego. Lokator zobowiązany jest na podstawie umowy najmu do uiszczania czynszu oraz opłat niezależnych od właściciela (co razem daje kwotę x). Wpłaty dokonywane (...)

Wyrok ETPCz dotyczący właścicieli kamienic

Wyrok ETPCz dotyczący właścicieli kamienic

Jaka jest różnica między czynszem wolnym a regulowanym? Jakie ostatnio orzeczenie trybunału europejskiego zapadło w sprawie właścicieli kamienic odnośnie regulowania przez nich opłat z tytułu (...)

Opłaty za używanie lokalu

Opłaty za używanie lokalu

Art. 11 ust.2 pkt.2 stanowi, że gdy lokator jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu, co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze (...)

Najem okazjonalny

Najem okazjonalny

Chcę wynająć mieszkanie. Otrzymałem już projekt umowy, w której terminy rozwiązania i wypowiedzenia umowy są sprzeczne z ustawą o ochronie lokatorów. Wątpliwości te przekazałem wynajmującemu, (...)

Zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego

Zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego

Ojciec otrzymał mieszkanie służbowe z Zakładu Karnego / gdzie był zatrudniony/ w lipcu 1975 roku na podstawie przydziału mieszkania służbowego, w którym jestem wymieniona jako córka. Zamieszkuję (...)

Zwrot kaucji przy wykupie mieszkania

Zwrot kaucji przy wykupie mieszkania

Jestem najemcą mieszkania komunalnego. Po podpisaniu umowy najmu w 1985r, wpłaciłem kaucję do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Obecnie wykupuję je na własność. Czy należy mi się zwrot kaucji (...)

Koszty adaptacji mieszkania komunalnego

Koszty adaptacji mieszkania komunalnego

Będąc jednym z dwóch głównych najemców mieszkania komunalnego niesamodzielnego zamieszkałego przez dwie odrębne rodziny, w związku z podziałem tegoż mieszkania (z wniosku sąsiadów za zgodą (...)

Przeniesienie lokatora do lokalu zamiennego

Przeniesienie lokatora do lokalu zamiennego

Jestem właścicielem budynku, którego stan wymaga natychmiastowego remontu-dysponuję odpowiednimi opiniami technicznymi. W tym stanie faktycznym konieczne jest tymczasowe opróżnienie wszystkich mieszkań. (...)

Ograniczenia w podwyższaniu czynszu

Ograniczenia w podwyższaniu czynszu

Umowa cywilno - prawna najmu lokalu mieszkalnego na czas nieokreślony. W marcu został podniesiony czynsz z 5,26 zł/m2 na 5,80zł/m2. Chciałby wypowiedzieć stawkę 5,80zł/m2-czy ma tu zastosowanie (...)

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu

Lokator, który posiada tzw. czynsz regulowany (mieszka od kilkudziesięciu lat) wyprowadza się. Czy lokator ma obowiązek wypowiedzenia mi umowy najmu? Jaki okres wypowiedzenia obowiązuje? Jaki przepis (...)

Umowa użytkowania lokalu

Umowa użytkowania lokalu

Muszę przenieść lokatora do lokalu na zasadzie umowy użytkowania. W jaki sposób można dochodzić zwrotu nie zapłaconego czynszu przez użytkownika , z którym się zawarło umowę użytkowania? (...)

Stawka czynszu w lokalu z zasobu mieszkaniowego

Stawka czynszu w lokalu z zasobu mieszkaniowego

Z jakich przepisów wynika o jaką wartość można umniejszyć czynsz za mieszkania narożnikowe, parterowe, czy szczytowe?

Sposób zabezpieczenia użyczającego lokal

Sposób zabezpieczenia użyczającego lokal

Jakie musi być zadłużenie przy umowie użyczenia (tzn. chodzi mi o dług za nieopłacony czynsz, energię, wobec spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej, w tym przypadku jaki minimalnie musi być (...)

Częstotliwość dokonywania podwyżek czynszu

Częstotliwość dokonywania podwyżek czynszu

Zgodnie z art.9 ustawy o ochronie.....podwyższanie czynszu lub innych opłat za użytkowanie lokalu, z wyjątkiem opłat niezależnych od właściciela, nie może być dokonywane częściej niż co 6 (...)

Waloryzacja kaucji wniesionej przed 12.11.1994 r.

Waloryzacja kaucji wniesionej przed 12.11.1994 r.

W kwietniu 1993 roku jako najemca wpłaciłem za mieszkanie kaucje wysokości 5005,400 złotych. W sierpniu 2004 roku wykupiłem je na własność. Kiedy upłynie okres przedawnienia zwrotu mi wpłaconej (...)

Zadłużone mieszkanie

Zadłużone mieszkanie

Matka mieszka z 8 letnim synem w mieszkaniu. Ojciec dziecka wyprowadził się z mieszkania. Matka złożyła pozew rozwodowy, ale sprawa jeszcze nie została rozpoczęta. Z powodu niepłacenia czynszu (...)

"Lokal zamienny" od spółdzielni

Czy ustawa z dnia 21 czerwca 2001 "o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego" jest aktem prawnym, którego muszą przestrzegać również Spółdzielnie mieszkaniowe? (...)

Obowiązki wynajmującego i najemcy

Obowiązki wynajmującego i najemcy

Kto zgodnie z prawem odpowiada za wymianę wkładu kominowego w lokalu mieszkalnym najemca czy właściciel lokalu?

Zameldowanie, a długi za czynsz

Zameldowanie, a długi za czynsz

Mieszkanie spółdzielcze, rodzice są najemcami. Córka lat 20, zostałą wyrzucona z domu przez rodziców - alkoholików. Dalej jest tam zameldowana. Rodzice zalegają za czynsz za okres wielu miesięcy. (...)

Ustanie stosunku najmu

Ustanie stosunku najmu

W lokalu mieszkało małżeństwo, zameldowani rozeszli się, on się wyprowadził, mieszkanie było zadłużone na 7000zł. Z uwagi na ten fakt, ta Pani wyprowadziła się do rodziny i wymeldowała się (...)

Wypowiedzenie najmu przez gminę

Wypowiedzenie najmu przez gminę

Czy skoro przydział na mieszkanie komunalne otrzymałam skierowaniem kierownika jednostki (Komendanta Policji), gdyż wówczas to mieszkanie było w dyspozycji Komendy Policji, to czy obecnie mogę mieć (...)

Ochrona przed wypowiedzeniem najmu

Ochrona przed wypowiedzeniem najmu

Małżeństwo zawarło umowę najmu lokalu. Czynsz został ustalony na kwotę 600 zł, a następnie zmniejszony aneksem na kwotę 200 złotych. Następnie do aneksu zmniejszającego kwotę czynszu wynajmujący (...)

Naprawa drzwi w wynajmowanym mieszkaniu

Naprawa drzwi w wynajmowanym mieszkaniu

W wynajmowanym mieszkaniu zaciął się zamek od drzwi wejściowych uniemożliwiając ich otwarcie. Najemca nie powiadomił wynajmującego wcześniej o usterce zamka. Samodzielnie włamał się do mieszkania (...)

Przestawienie pieca kaflowego

Przestawienie pieca kaflowego

Mieszkam w kamienicy na mocy decyzji Wydziału Lokalowego z lat 60-tych. Właścicielem kamienicy jest osoba prywatna. Obecnie niezbędny jest remont pieca kaflowego - jest on bowiem niesprawny, z roku (...)

Regulacja tytułu prawnego po śmierci najemcy

Regulacja tytułu prawnego po śmierci najemcy

Mój konkubent posiadał mieszkanie kwaterunkowe, którego był głównym najemcą. W mieszkaniu tym od 2 lat zameldowana była i zamieszkiwała nasza córka, lat 15 wraz ze mną. Czasem jednak mieszkałyśmy (...)

Wysokość odszkodowania od gminy

Wysokość odszkodowania od gminy

Sąd orzekł eksmisję lokatora i przyznał mu lokal socjalny. Gmina wezwana do zawarcia z nim umowy na tenże lokal wykpiła się brakiem lokali socjalnych. W tej sytuacji - stosownie do art. 18 ust. (...)

Odszkodowanie dla współwłaścicieli

Odszkodowanie dla współwłaścicieli

W art. 18 ustawy o ochronie lokatorów jest mowa, że właściciel może żądać odszkodowania od gminy. A co jest, jeśli ja nie jestem właścicielem, a tylko współwłaścicielem mniejszościowym, (...)

Zwrot kaucji po wykupieniu mieszkania

Zwrot kaucji po wykupieniu mieszkania

Zwracam się do Państwa z zapytaniem. Pracownik wprowadził się w 1989 do mieszkania komunalnego wpłacając tzw. kaucję. W 2005 roku wykupił to mieszkanie na własność. Powołując się na art. (...)

Konieczność uzasadnienia podwyżki czynszu

Konieczność uzasadnienia podwyżki czynszu

Ostatni raz czynsz podniosłem w maju 2005 roku, dając jednocześnie wypowiedzenie w styczniu. Czy teraz wypowiedzenie może być krótsze, np. miesięczne? Obecnie czynsz jest mniejszy niż 3% wartości (...)

Eksmisja lokatora

Eksmisja lokatora

Jestem współwłaścicielem budynku, w którym jedno z mieszkań do 2001 zamieszkiwał lokator kwaterunkowy (na podstawie przydziału). W 2001 r. ów lokator zmarł i pozostał syn, który obecnie ma (...)

Zimne kaloryfery w lokalu mieszkalnym

Zimne kaloryfery w lokalu mieszkalnym

Jestem głównym lokatorem prawie 100-metrowego mieszkania należącego do gminy. Jeszcze na dobre nie zaczęła się zima, a ja znowu mam ten sam problem, mianowicie chłodne lub ledwo ciepłe kaloryfery, (...)

Zwrot kaucji mieszkaniowej

Zwrot kaucji mieszkaniowej

Mój ojciec w latach 70-tych najmował mieszkanie zakładowe. Jego zakład pracy w roku 1997 przekazał mieszkania jako zbędne - gminie. W roku 1999 ojciec kupił mieszkanie na własność. Teraz chciałby (...)

Wymiana okien w mieszkaniu komunalnym

Wymiana okien w mieszkaniu komunalnym

Czy możemy wymienić okna w mieszkaniu komunalnym i kosztem częściowo obciążyć lokatora, np. 50%?

Mieszkanie socjalne a budowa mieszkania

Mieszkanie socjalne a budowa mieszkania

Jestem właścicielem mieszkania komunalnego, jednocześnie buduję dom. Zakład komunalny przysyła mi pisma ze mam zdać mieszkanie komunalne, lecz na razie nie mam funduszy na wykończenie budynku, (...)

Oświadczenie woli złożone za pomocą listu

Oświadczenie woli złożone za pomocą listu

Zgodnie z art. 11 ust.2 pkt. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego wysłałem najemcy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru upomnienie. Najemca (...)

Zakaz eksmisji bez prawa do lokalu socjalnego

Zakaz eksmisji bez prawa do lokalu socjalnego

W domku jednorodzinnym dół zajmują nieuprawnieni lokatorzy. W czasie procesu, który wytoczył im właściciel budynku (mieszka na górze) nieuprawnieni lokatorzy sprzedali swoje odziedziczone po rodzicach (...)

Stałe zamieszkanie a wstąpienie w stosunek najmu

Stałe zamieszkanie a wstąpienie w stosunek najmu

Córka zmarłego w momencie jego śmierci przebywała tymczasowo za granicą ponieważ w Polsce nie mogła znaleźć pracy. Córka zmarłego nie posiada prawa do stałego pobytu w żadnym innym kraju poza (...)

Eksmisja do pomieszczenia tymczasowego

Eksmisja do pomieszczenia tymczasowego

Czy dopuszczalna jest eksmisja do pomieszczenia zastępczego, znajdującego się na działce pracowniczej, jeśli spełnia ono warunki określone w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z 26 stycznia (...)

Eksmisja byłej żony

Eksmisja byłej żony

Mój narzeczony rozwiódł się w ubiegłym roku. Wyrok sądowy jest prawomocny. Rozwód przeprowadzono bez orzekania o winie. Z małżeństwa nie było dzieci. Była żona pracuje na umowę o prace na (...)

Konieczność opuszczenia lokalu zabytkowego

Konieczność opuszczenia lokalu zabytkowego

Od kilku pokoleń zajmuję wraz z synem lokal w zabytkowej nieruchomości. Podczas tego okresu kilkakrotnie przeprowadzałam remonty na własny koszt (Gmina zezwalała na takie remonty bez pokrywania kosztów). (...)

Kilkoro pozwanych w sprawach eksmisyjnych

Kilkoro pozwanych w sprawach eksmisyjnych

Do sądu wniosłem sprawę o zapłatę za czynsz, którego najemca zalega od kilku miesięcy. Żądam zapłaty od najmcy oraz jego pełnoletnich dzieci. Sąd prosi o wskazanie, w jaki sposób żądam zapłaty (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne