Uprawnieni do lokalu socjalnego

Pytanie:

Kto może złożyć wniosek do Gminy o przyznanie lokalu socjalnego? Co taki wniosek powinien zawierać?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

O lokal socjalny mogą się ubiegać osoby, które nie mają tytułu prawnego do lokalu (w szczególności nie są ani właścicielami ani najemcami lokalu) i jednocześnie których dochody nie przekraczają wysokości określonej w uchwale rady gminy. Szczegółowe kryteria są zawarte w odpowiedniej uchwale rady gminy. Przy czym każda gmina uchwala taką uchwałę osobno. Aby sprawdzić, czy możemy się ubiegać o lokal socjalny, należy w urzędzie gminy poprosić o treść odpowiedniej uchwały. W urzędzie gminy można także uzyskać wzór odpowiedniego wniosku. Zazwyczaj do wniosku o przyznanie lokalu socjalnego, w celu wykazania wysokości dochodu, należy dołączyć zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach. W przypadku braku pracy należy uzyskać odpowiednie zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy.

Gmina zawiera umowę najmu lokalu socjalnego, jeżeli osoba spełnia wymogi wynikające z ustawy. Lokal socjalny nie przysługuje osobie, która zajmuje mieszkanie samowolnie i wobec której sąd nakazał opróżnienie lokalu. W wyroku nakazującym eksmisję sąd może jednak orzec o przydzieleniu lokalu socjalnego takiej osobie, jeżeli jest to podyktowane zasadami współżycia społecznego. W niektórych przypadkach sąd ma obowiązek orzeczenia o prawie do lokalu socjalnego. Obowiązek taki istnieje w przypadku orzekania o eksmisji: małoletniego, osoby bezrobotnej, kobiet w ciąży oraz osoby niepełnosprawnej.

Umowa o najem lokalu socjalnego jest zawierana na czas oznaczony. Umowa ta jest przedłużana na następny okres, jeżeli najemca nadal znajduje się w sytuacji uzasadniającej zawarcie takiej umowy. W razie wzrostu dochodów gospodarstwa domowego najemcy ponad wysokość określoną w uchwale rady gminy lub uzyskania dostępu do innego lokalu gmina nie przedłuża umowy z najemcą.

Rozpatrzenie wniosku zależy od zasobów mieszkaniowych danej gminy. Aby uzyskać pomoc w uzyskaniu lokalu socjalnego warto zwrócić się właściwego miejscowo ośrodka pomocy społecznej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

KamilPoprawa

1.12.2014 17:33:26

Re: Uprawnieni do lokalu socjalnego

No dobrze ja mieszkałem rok na umowie socjalnej i płaciłem czynsz regularnie.Po roku złożyłem wniosek o przedłużenie,moj przychód to 860zł.na 2 osoby.Czekam już miesiąc,skąd mam znać decyzje gminy ?.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: