Zasady podnajmowania lokalu

Pytanie:

W art. 11 ust. 1 pkt 3 o ochronie praw lokatorów wprowadzono zakaz podnajmu zgodnie z art. 688 [2]. Moje pytanie brzmi: czy nawet jeśli najemca nie ma w umowie najmu zapisu, że może podnająć lokal, to jeśli go podnajął mimo mojego sprzeciwu złamał warunki umowy najmu, czy nie? Muszę dodać, że spór dotyczy najmu sklepu na czas oznaczony.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 688 [2] kodeksu cywilnego, bez zgody wynajmującego najemca nie może oddać lokalu lub jego części do bezpłatnego używania ani go podnająć. Zgoda wynajmującego nie jest wymagana co do osoby, względem której najemca jest obciążony obowiązkiem alimentacyjnym. Jeżeli ma być wyrażona zgoda wynajmującego, musi to być zgoda wyraźna. Sprzeciw wobec czynności dokonanych przez najemcę (tj,. wobec podanjęcia lokalu osobie trzeciej) powoduje, że działania najemcy są sprzeczne z prawem, cyba że najemca podnajął lokal osobie, względem której najemca jest obciążony obowiązkiem alimentacyjnym. Jak zazanczono w przedstawionym stanie faktycznym, przedmiotem umowy najmu jest lokal użytkowy. Do takich lokali nie ma zastosowania ustawa o ochronie praw lokatorów, lecz przepisy kodeksu cywilnego o najmie. Art. 688 [2] ma jednak zastosowanie do najmu lokalu użytkowego. W związku z tym najemca nie mógł bez wyraźnej zgody wynajmującego podnająć lokal.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

joannis

22.1.2010 15:15:4

Re: Zasady podnajmowania lokalu

Czy w takim wypadku (jezeli lokal zostal podnajety bez zgody wynajmujaceg)wynajmujacy ma prawo pozbawic najemce lokalu


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: