Darowizna dla gminy

Pytanie:

"Dwa lata temu wykupiłem mieszkanie od gminy z 80% bonifikatą. W chwili obecnej ze względu na stan zdrowia jestem zmuszony wyjechać na stałe za granicę w celach leczniczych. Zwróciłem się do gminy o wyrażenie zgody na sprzedaż mieszkania bez konieczności zwrotu bonifikaty. Gmina odmówiła twierdząc że dniu 22.09.2004 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, która zobowiązuje gminy do występowania o zwrot udzielonych bonifikat jeżeli mieszkanie zostało sprzedane przed upływem 5 lat i nie zostało sprzedane na rzecz osoby bliskiej. Czy wobec powyższego gmina ma również prawo odmówić przyjęcia nieodpłatnie darowizny w postaci wykupionego przez mnie lokalu w celu uniknięcia jakichkolwiek problemów formalno-prawnych po moim wyjeździe z kraju?"

Odpowiedź prawnika: Darowizna dla gminy

Faktycznie ustawa o gospodarce nieruchomościami gmina zobowiązana jest do zażądania zwrotu bonifikaty udzielanej przy sprzedaży mieszkania. Stanowi o tym artykuł 68 ustęp 2, zgodnie z którym jeżeli nabywca nieruchomości zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, licząc od dnia jej nabycia, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Zwrot następuje na żądanie właściwego organu.

Darowizna natomiast jest w rozumieniu przepisów umową, zatem do jej zawarcia potrzebne są oświadczenia woli dwóch stron. Gmina nie ma obowiązku przyjmowania darowizny od Pana, de facto zawarcia z Panem umowy darowizny. 


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika