Skuteczność złożonego wypowiedzenia umowy najmu

Pytanie:

Poprzedni zarządca nieruchomości przeprowadził z kilkoma niepłacącymi czynszów lokatorami procedurę wypowiedzenia najmu z powodu nie płacenia czynszów lecz nie wniósł ostatecznie sprawy do sądu. Po ponad roku dalszego niepłacenia czynszu nowy zarządca pismem do lokatorów dalej niepłacących zwrócił się o zapłacenie zaległości powstałych w opłatach czynszowych i poinformował o nowej stawce czynszowej, zaznaczając, że jest to stawka za bezumowne korzystanie z lokalu. Po tym piśmie nie było reakcji tzn. brak jakichkolwiek wpłat. Informuję że też nie płacone były i są opłaty za wodę, kanalizację i wywóz śmieci. 1. Czy mimo, że poprzedni zarządca dokonał procedur wypowiedzenia najmu z tytułu braku opłat czynszowych po napisaniu przez nowego zarządcę (po okresie ponad 1 roku) nowego pisma informującego o zaległościach i informacji o nowej stawce czynszowej musi ponownie rozpocząć procedury wypowiedzenia najmu z ugodą włącznie? 2. Jeżeli po piśmie nowego zarządcy nie nastąpiły żadne wpłaty (ponad 3 miesiące) to czy to nowe pismo może być traktowane jako ponowne zawarcie stosunku najmu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zakładamy, że wypowiedzenie dokonane przez poprzedniego zarządcę nastąpiło na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego. Przesłankami do zastosowania tego przepisu jest niepłacenie przez lokatorów czynszu co najmniej przez 3 pełne okresy płatności, wysłanie pisma o zamiarze wypowiedzenia umowy najmu oraz wyznaczenie dodatkowego miesięcznego terminu na uregulowanie zaległości.

Jeżeli czynności te zostały dopełnione, okres wypowiedzenia wynosi miesiąc. Wypowiedzenie następuje z końcem miesiąca kalendarzowego. Oznaczałoby to, że żadna umowa nie wiąże już stron.

Aby między stronami powstał nowy stosunek najmu konieczne jest zawarcie nowej umowy. Z przedstawionego stanu faktycznego nie wynika, żeby zdarzenie takie nastąpiło. Wysłanego przez zarządcę pisma nie można potraktować nawet jako oferty, gdyż konkretnie mówi ono o opłatach za „bezumowne korzystanie z lokalu”.

Inna sytuacja wystąpi, gdy nie dokonano w prawidłowy sposób wypowiedzenia. Jeżeli tak się stało konieczne jest ponowne przeprowadzenie całej procedury.

Wysłanie przez zarządcę pisma nie jest równoznaczne z zawarciem umowy najmu. Dokument taki nie jest nawet ofertą. Zgodnie z art. 66 §1 kodeksu cywilnego oferta powinna zawierać istotne postanowienia umowy. Powinny być w nim określone na przykład strony i wysokość czynszu. Z wyrażonego w ten sposób przez wynajmującego oświadczenia woli wynikało jednoznacznie, że nie chce on zawarcia nowej umowy.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem - Jak pozbyć się lokatora, który nie płaci czynszu?

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY