Lokal zamienny

Pytanie:

Jakie warunki musi spełnić lokal zamienny?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego:

lokalu zamiennym - należy przez to rozumieć lokal znajdujący się w tej samej miejscowości, w której jest położony lokal dotychczasowy, wyposażony w co najmniej takie urządzenia techniczne, w jakie był wyposażony lokal używany dotychczas, o powierzchni pokoi takiej jak w lokalu dotychczas używanym; warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli na członka gospodarstwa domowego przypada 10 m2 powierzchni łącznej pokoi, a w wypadku gospodarstwa jednoosobowego - 20 m2 tej powierzchni

Wobec powyższego wskazać należy, że o tym czy określony lokal spełnia wymogi lokalu zamiennego, decydują trzy kryteria:

- jego powierzchnia,

- położenie,

- wyposażenie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

EWA

20.8.2013 17:51:42

Re: Lokal zamienny

o pyta czy moze odciac? co za skandal - kradna mieszkania, potem odcinaja media, potem dosaja od zdrajcow Polakow pozwolenia na wyrzucanie na ulice - i kreci sie ten bu.....rdel - kto polozy kres rozkradaniu Polakom ich mienia! kto wreszcie zwroci uwage na okradanie wszystkiego co sie tylko da - w imie pseudo-prawa! te ustawy to naleza do najgorszego upodlenia Polakow i dla zaglady Polakow w Polsce - w ich wlasnym Kraju! dosc - kradziezy , korupcji i upodlen!!!!! dosc pseudo-rzadow POspolitych bandytow i zlodziei!!!!! prawo dla ludzi ma byc przychylne nie dla hochsztaplerow - aby kradli i upadlali ludzi!!!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 24.2.2010

  Kiedy członek spółdzielni udostępnia swój lokal?

  Niezależnie od formy władania lokalem zasadą jest nienaruszalność tego prawa oraz wyłączne korzystanie i rozporządzanie przez uprawnionego. Jest to zasada wyrażona w Konstytucji RP, która wyraźnie (...)

 • 11.8.2016

  Konsekwencje prawne zakupu nieruchomości

  Kupując mieszkanie lub lokal użytkowy, najczęściej nie zwracamy uwagi na to jakie obowiązki będą wiązały się z nabywanym prawem własności, albo spółdzielczym własnościowym prawem (...)

 • 17.2.2018

  Zmiana w ochronie praw lokatorów

  Celem nowelizacji przepisów jest wydłużenie do 31 grudnia 2019 r. okresu, w którym to na gminie spoczywa obowiązek zapewnienia najemcom prawa do lokalu zamiennego i pokrycia (...)

 • 18.4.2017

  Jak wypowiedzieć umowę najmu lokalu mieszkalnego?

  Do najmu lokali mieszkalnych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawę o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego. Ma ona zastosowanie wyłącznie (...)

 • 22.10.2013

  Umowa najmu lokalu - jak bezpiecznie ją zawrzeć? Podstawowe obowiązki wynajmującego i najemcy

  W umowie najmu lokalu wynajmujący zobowiązuje się do oddania najemcy lokalu do używania. Najemca natomiast zobowiązuje się płacić w zamian określony czynsz. Zgodnie z nowelizacją Kodeksu cywilnego (...)