e-prawnik.pl Porady prawne

Lokal zamienny

Pytanie:

Jakie warunki musi spełnić lokal zamienny?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Lokal zamienny

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego:

lokalu zamiennym - należy przez to rozumieć lokal znajdujący się w tej samej miejscowości, w której jest położony lokal dotychczasowy, wyposażony w co najmniej takie urządzenia techniczne, w jakie był wyposażony lokal używany dotychczas, o powierzchni pokoi takiej jak w lokalu dotychczas używanym; warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli na członka gospodarstwa domowego przypada 10 m2 powierzchni łącznej pokoi, a w wypadku gospodarstwa jednoosobowego - 20 m2 tej powierzchni

Wobec powyższego wskazać należy, że o tym czy określony lokal spełnia wymogi lokalu zamiennego, decydują trzy kryteria:

- jego powierzchnia,

- położenie,

- wyposażenie.

Potrzebujesz porady prawnej?