Powiatowe centra pomocy rodzinie, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej

Pytanie:

"Czym są powiatowe centra pomocy rodzinie, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej?"

Odpowiedź prawnika: Powiatowe centra pomocy rodzinie, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej

Wojciech Maciejko w publikacji pt. „Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz” (Maciejko Wojciech, Zaborniak Paweł, Warszawa 2010 LexisNexis, (wydanie III)) pisze: „Powiatowe centra pomocy rodzinie są jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej realizującymi zadania samorządu powiatowego z zakresu pomocy społecznej (por. art. 19 i 20). Jednostki, o których mowa, pod względem organizacyjnym są odpowiednikami ośrodków pomocy społecznej w gminach oraz regionalnych ośrodków polityki społecznej w województwach. Ustalone w przepisach komentowanej ustawy kompetencje powiatowych ośrodków pomocy rodzinie oraz ich organizacyjne powiązanie z organami samorządu powiatowego pozwala uznać te jednostki za aparat pomocniczy organów ustrojowych samorządu powiatowego. Powiatowe centra pomocy rodzinie nie mają podobnego stopnia samodzielności jak ośrodki pomocy społecznej. Także zakres zadań powiatowych centrów pomocy rodzinie jest znacznie węższy niż ośrodków pomocy społecznej”.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika