Praca w porze nocnej a praca w niedziele

Pytanie:

Prowadzę piekarnię, często pracownicy pracują w porze nocnej, za tą pracę otrzymują 20% dodatku . Piekarze przychodzą też wieczorem w niedzielę . Dobowy czas pracy to 7-21. Czy przysługuje im też dodatek za pracę w niedzielę?

Masz inne pytanie do prawnika?

12.3.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Praca w porze nocnej a praca w niedziele

Zgodnie z art. 151[7] kodeksu pracy,  pora nocna obejmuje 8 godzin między godzinami 21.00 a 7.00. Pracownik, którego rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej lub którego co najmniej 1/4 czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną, jest pracującym w nocy.

Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20 % stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

Porady prawne

Z kolei, za pracę w niedzielę i święto uważa się pracę wykonywaną między godziną 6.00 w tym dniu a godziną 6.00 w następnym dniu, chyba że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina

Pracownikowi wykonującemu pracę w niedziele i święta (za wyjątkiem pracowników, którzy pracują tylko w piątki, soboty, niedziele i święta), pracodawca jest obowiązany zapewnić inny dzień wolny od pracy:

  1. w zamian za pracę w niedzielę - w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli,
  2. w zamian za pracę w święto - w ciągu okresu rozliczeniowego.

Jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie w terminie wskazanym w pkt 1 dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w niedzielę, pracownikowi przysługuje dzień wolny od pracy do końca okresu rozliczeniowego, a w razie braku możliwości udzielenia dnia wolnego od pracy w tym terminie - dodatek do wynagrodzenia w wysokości określonej 100 % wynagrodzenia - za każdą godzinę pracy w niedzielę podobnie została uregulowana kwestia pracy w święta).

Dodatek ten jest odrębnym od dodatku za pracę w porze nocnej i przysługuje jedynie wtedy, gdy pracownik nie otrzymał w zamian za niedzielę dnia wolnego. Inną kwestię będzie stanowiło wynagrodzenie pracownika za godziny nadliczbowe wykonywane w porze nocnej w niedzielę.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne