Premia dla księgowego

Pytanie:

Czy pracodawca może aneksem do umowy o pracę przyznać pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku Głównego Księgowego, stałą premię tzw. bilansówkę, w wysokości 20 % zasadniczej pensji, przysługującą pracownikowi w czasie prac bilansowych od 1 października do 31 marca każdego roku? Tzn. że pracownik ten w miesiącach od kwietnia do września brałby pensję zasadniczą, a od października do marca pensję powiększoną o przyznaną premię tzw. bilansówkę, która stanowi jakby rekompensatę i wynagrodzenie dodatkowych obowiązków i prac związanych z zamknięciem roku obrotowego. Czy taka forma jest prawidłowa i zgodna z kodeksem pracy, aby nie było wątpliwości przy obliczaniu listy płac?

Masz inne pytanie do prawnika?

18.10.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Premia dla księgowego

Przepisy kodeksu pracy nie zawierają ścisłego wyliczenia elementów, z jakich może składać się wynagrodzenia za pracę. Ustalenie w zmienionej umowie o pracę uprawnienia do premii jest jak najbardziej dopuszczalne. Należy jednak bardzo precyzyjnie określić, jakie są warunki jej przyznawania (np. czy przysługuje zawsze w podanych miesiąca, czy np. zależy od momentu faktycznego rozpoczęcia prac bilansowych itp.). Warto też pamiętać, iż w żadnym wypadku taka premia nie może mieć charakteru zastępczego dla dodatku za pracę w nadgodzinach.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne