Przesłuchanie nieletniego

Pytanie:

Policja prowadzi dochodzenie w sprawię znęcania się nad rodziną. Chce przesłuchać 4 lub 5 letnie dziecko. Czy matka tego dziecka, a pokrzywdzona w sprawie może nie zgodzić się na przesłuchanie dziecka? Jeśli dojdzie do takiego przesłuchania - do czego bezwzględnie zobowiązana jest policja?

Masz inne pytanie do prawnika?

13.10.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przesłuchanie nieletniego

Zgodnie z nowo wprowadzonym art. 185b kodeksu postępowania karnego świadka, który w chwili przesłuchania nie ukończył 15 lat, można przesłuchać w sprawach o przestępstwa popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej lub o przestępstwa określone w rozdziale XXV Kodeksu karnego, jeżeli zeznania tego świadka mogą mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Osobę taką (dziecko) przesłuchuje się w charakterze świadka tylko raz, chyba że wyjdą na jaw istotne okoliczności, których wyjaśnienie wymaga ponownego przesłuchania, lub zażąda tego oskarżony, który nie miał obrońcy w czasie pierwszego przesłuchania pokrzywdzonego. Przesłuchanie przeprowadza sąd (a nie Policja) na posiedzeniu z udziałem biegłego psychologa. Prokurator, obrońca oraz pełnomocnik pokrzywdzonego (a nigdy oskarżony) mają prawo wziąć udział w przesłuchaniu. Osoba najbliższa ma prawo również być obecna przy przesłuchaniu, jeżeli nie ogranicza to swobody wypowiedzi przesłuchiwanego. Każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się i złożyć zeznania.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: