Przesunięcie płotu

Pytanie:

Postawiliśmy ogrodzenie między naszą posesją a sąsiada według mapki, sąsiedzi już po postawieniu przez nas ogrodzenia wezwali geodetę, który stwierdził, że ogrodzenie stoi 15 cm na posesji sąsiadów. Chcielibyśmy się dowiedzieć czy w przypadku uznania pomiarów ich geodety sąsiedzi mogą żądać zburzenia płotu, czy mogą nas obciążyć kosztami pomiarów i czy jest jakaś tolerancja dla pomiarów geodety.

Masz inne pytanie do prawnika?

3.12.2001

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przesunięcie płotu

Istnieją normy dotyczące sposobu przeprowadzania pomiarów gruntów, w tym tolerancja dokonywanych pomiarów. Ich określenie znajduje się w instrukcjach, które są dostępne w ośrodkach kartograficznych i geodezyjnych. W sytuacji, gdy dochodzi do różnic między wynikiem pomiarów a rzeczywistym przebiegiem granic koniecznym jest przeprowadzenie postępowania rozgraniczeniowego. Jest on złożone z postępowania administracyjnego, które jest inicjowane przez jedną ze stron, a w przypadku, gdy strony nie zawrą ugody co do przebiegu granicy w takim postępowaniu organ administracyjny przesyła sprawę do sądu. W postępowaniu sądowym dochodzi do wydania orzeczenia lub zawarcia ugody między stronami postępowania dotyczącymi przebiegu granicy. Oczywiście w trakcie postępowania sądowego można podnosić, iż wniesiony płot znajdował się na gruncie, który został nabyty przez inwestora w wyniku zasiedzenia, ale również może dojść do stwierdzenia, iż grunt należy do innego podmiotu. Jeżeli grunt należy do innego podmiotu, właściciel może domagać się również wyburzenia płotu. Ponadto, jeżeli zostało dokonane naruszenie posiadania sąsiada, może on, w określonym terminie, w trybie roszczenia posesoryjnego, żądać przywrócenia stanu poprzedniego.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: