Rygor natychmiastowej wykonalności

Pytanie:

Czy jeżeli w treści wyroku istnieje zapis, iż wyrokowi w punkcie np. I i III nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności potrzebne jest jeszcze występowanie o nadanie kluazuli wykonalności, aby skierować sprawę do komornika?

Masz inne pytanie do prawnika?

17.4.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Rygor natychmiastowej wykonalności

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego (rozpoczęcie działań komornika) możliwe jest tylko na podstawie tytułu wykonawczego oraz wniosku skierowanego do komornika o wszczęcie egzekucji. Tytułem wykonawczym jest natomiast tytuł egzekucyjny (na przykład orzeczenie sądu) opatrzony klauzulą wykonalności. W opisanym przypadku dysponuje Pan tytułem wykonawczym tylko w stosunku do dwóch w/w punktów, skoro nadano im rygor natychmiastowej wykonalności. Natomiast w pozostałym zakresie (o ile oczywiście wyrok w tym zakresie ma być egzekwowany) musi Pan zwrócić się do sądu o nadanie klauzuli wykonalności "pozostałym punktom" wyroku sądu.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne