Skład wynagrodzenia a wysokość należnych alimentów

Pytanie:

"Jakie elementy wchodzą w skład wynagrodzenia, od którego zależy wysokość alimentów, przyznawanych na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego?"

Odpowiedź prawnika: Skład wynagrodzenia a wysokość należnych alimentów

Jak podaje Maria Teresa Romer w „Prawo pracy. Komentarz” Warszawa 2009 LexisNexis (wydanie IV) „na wynagrodzenie składa się płaca zasadnicza ustalana według określonego systemu, a ponadto w jego skład mogą wchodzić wszelkiego rodzaju dodatki (funkcyjne, za rozłąkę, za pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze itd.), premie ustalone regulaminem obowiązującym u danego pracodawcy lub określone w przepisach płacowych, płaca bonusowa ustalona w indywidualnej umowie o pracę lub dla określonej grupy pracowników, trzynaste i czternaste pensje. Jeżeli dodatkowe składniki wynagrodzenia są przewidziane w przepisach płacowych obowiązujących u danego pracodawcy dla wszystkich pracowników lub określonej ich grupy, to należą się one, mimo że nie zostały zastrzeżone w umowie o pracę”. Wzbogacenie się zobowiązanego do alimentacji przekładałoby się na odpowiednie zwiększenie korzyści, które przypadają uprawnionemu.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika