Składki ubezpieczeniowe pracującego rolnika

Pytanie:

Czy pracodawca zatrudniający na umowę o pracę osobę podlegającą pod ubezpieczanie KRUS, ma obowiązek odprowadzać za nią składki ZUS?

Masz inne pytanie do prawnika?

20.6.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Składki ubezpieczeniowe pracującego rolnika

Punktem wyjścia dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie jest analiza art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, który stanowi, że rolnik lub domownik, który podlega ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata, rozpocznie prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej zgodnie z przepisami o zryczałtowanym podatku dochodowym lub rozpocznie współpracę przy prowadzeniu tej działalności, podlega nadal temu ubezpieczeniu, jeżeli nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym.

Zatem prawo wyboru KRUS zamiast ZUS istnieje w stosunku do tych rolników, którzy chcą prowadzić działalność gospodarczą. Takiego wyboru nie mają rolnicy, którzy są zatrudniani na podstawie umowy o pracę. Wyłącza to bowiem wyraźnie art. 5a ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: