Stosunek świadka do stron

Pytanie:

Na pytanie Sądu podczas rozprawy karnej skierowanej do świadka o "stosunek do stron" odpowiedział obcy. Natomiast świadek wspólnie z oskarżycielką procesową stanowi od roku parę wspólnie zamieszkującą i prowadzącą razem gospodarstwo domowe i pozostający we wspólnym pożyciu, czyli spełniają wymogi "osoby najbliższej" – art. 115 par. 11 KK. Czy pytanie sądu dotyczyło o stosunek tylko do oskarżonego, czy również do oskarżycielki posiłkowej? Jakie znaczenie procesowe może mieć nieprawdziwa odpowiedź świadka?

Masz inne pytanie do prawnika?

7.10.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Stosunek świadka do stron

Przesłuchanie rozpoczyna się od zapytania świadka o imię, nazwisko, wiek, zajęcie, miejsce zamieszkania, karalność za fałszywe zeznanie lub oskarżenie oraz stosunek do stron.
Kwestia dotycząca pytania świadka, o tym, czy jest obcy w stosunku do stron dotyczy również jego związku z oskarżycielem posiłkowym, który jest stroną w postępowaniu sądowym. Przepis ten ma na celu ustalenie tożsamości świadka i ewentualnie przyczyn, które mogłyby spowodować wyłączenie świadka od zeznawania lub przysięgi. I tak, na przykład, świadek może uchylić się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli udzielenie odpowiedzi mogłoby narazić jego lub osobę dla niego najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
Jeżeli dana osoba wskazała,  że jest obca w stosunku do stron, a taką nie była, nie była pouczana o prawie do uchylenia się od odpowiedzi na pytania. Ponadto, z reguły, inaczej będzie się kształtowała ocena zeznań świadka przez sąd, jeżeli jest on osobą bliską, a inaczej, gdy jest on osobą obcą. Jeżeli pozyskał Pan wiadomość, że X nie był osobą obcą (a nie wynika to z jej zeznań), należy ten fakt podnieść przed sądem, gdyż może to osłabić wiarygodność jego zeznań.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Altus RMS wezwanie do zapłaty

24.7.2020 przez: paweell5808

Usuniecie konta z forum internetowego.

26.3.2020 przez: 11anna11