Termin złożenia zeznania PIT-38

Pytanie:

Czy termin rozliczenia podatku od zysków kapitałowych jest skorelowany z terminem złożenia rozliczenia rocznego od dochodów (dochody "zwyczajne")?

Masz inne pytanie do prawnika?

31.12.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Termin złożenia zeznania PIT-38

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu albo poniesionej straty w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W tym samym terminie podatnicy są zobowiązani złożyć odrębne zeznanie, na formularzu PIT-38, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ustawy (art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym). Termin rozliczenia podatku od zysków kapitałowych jest zatem taki sam, jak termin złożenia zeznania dla innych "zwyczajnych" dochodów. W tym samym terminie podatnik jest zobowiązany do wpłaty podatku wynikającego z zeznania PIT-38.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne