Udzielenie rabatu a faktura korygująca VAT

Pytanie:

Klient ma zagwarantowane w umowie, że jeśli w przeciągu określonego czasu sprzeda co najmniej 30 000 szt. produktu przysługuje mu rabat w wysokości 3%. Rabat ten jest przyznawany po zapłaceniu wszystkich należności przez kontrahenta? Czy na powyższy rabat powinna być wystawiona faktura korygująca VAT odnosząca się do wszystkich faktur wystawionych w danym okresie, czy też powinniśmy wystawić notę księgową?

Masz inne pytanie do prawnika?

6.1.2005

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Udzielenie rabatu a faktura korygująca VAT

Skoro klientowi udzielany jest rabat należy wystawić faktury korygujące odnoszące się do wystawionych klientowi faktur. Wydaje się, że może to być jedna zbiorcza faktura korygująca  - co prawda organy podatkowe mają niekiedy wątpliwości co do możliwości wystawiania zbiorczych faktur korygujących, lecz generalnie dopuszczają taką możliwość.

Przykładem może być pismo Naczelnika I Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 16 sierpnia 2004 r., Nr I US-II/443/108/04). W piśmie tym czytamy, że „zbiorcza faktura korygująca winna zawierać wszystkie elementy, które zawiera zwykła faktura korygująca - określone w § 19 ust. 2 i 7 cyt. rozporządzenia, tj.:

Porady prawne

1)      numer kolejny oraz datę jej wystawienia,

2)      dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:

  • imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy,
  • numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy,
  • dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury pierwotnej,
  • nazwę towaru lub usługi objętej rabatem,

3)      kwotę i rodzaj udzielonego rabatu,

4)      kwotę zmniejszenia podatku należnego,

5)      wyraz „korekta” albo wyrazy „faktura korygująca”.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: