Ulga podatkowa w podatku rolnym

Pytanie:

Podatnik podatku rolnego zainstalował na budynku mieszkalnym kolektory słoneczne. Czy zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 2c jest to urządzenie do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (słońca) i można przyznać rolnikowi ulgę inwestycyjną z tytułu wydatków poniesionych na ich zakup i zainstalowanie?

Masz inne pytanie do prawnika?

15.10.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ulga podatkowa w podatku rolnym

Zgodnie z art. 13 ust. 1pkt 2 lit. c) ustawy o podatku rolnym podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na zakup i zainstalowanie urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód) - jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych.

Powyższy przepis wprost stanowi, że urządzenia muszą służyć do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii. Przez cele produkcyjne należy na gruncie ustawy rozumieć produkcję roślinną i zwierzęcą. Zatem jeśli zainstalowane kolektory służą na cele produkcyjne to prawo do ulgi powinno podatnikowi przysługiwać. Jeśli natomiast kolektory służą np. do ogrzewania wody w budynku mieszkalnym wykorzystywanej na rzecz mieszkańców, to ulga nie będzie przysługiwała.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne