Umorzenie pożyczki z ZFŚS

Pytanie:

Zmarł pracownik samorządowy, jedynym spadkobierca jest córka. Na wniosek córki umorzona została niespłacona część pożyczki zaciągniętej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 2 046 zł. Regulamin Zakładowego Funduszu świadczeń socjalnych posiada zapis: Pożyczka niespłacona przez zmarłego pożyczkobiorcę nie podlega spłaceniu przez poręczycieli. Pozostałej kwoty zadłużenia należy dochodzić u spadkobiercy zmarłego albo umorzyć na ogólnie obowiązujących warunkach. Czy umorzona pożyczka mieszkaniowa stanowi dochód spadkobiercy (córka w wieku 14 lat, pracownica była rozwiedziona) stosownie do art.9 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.z 2000 r. Nr 14 poz.176 ze zm.)? Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, a tym samym na pracodawcy ciąży obowiązek sporządzenia Informacji o przychodach PIT-8C w wysokości umorzonej części pożyczki.

Masz inne pytanie do prawnika?

27.10.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Umorzenie pożyczki z ZFŚS

Fakt opodatkowania bądź braku opodatkowania umorzenia pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych po śmierci pracownika wciąż budzi wątpliwości wśród podatników i powoduje możliwości powstania sporów z organami podatkowymi. Stąd też kwestia ta doczekała się wielu interpetacji organów podatkowych.

Przykładowo w jednej z bardziej aktualnych interpretacji z dnia 16.09.2008 r. nr ILPB1/415-432/08-4/AK Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu zajął stanowisko, zgodnie z którym jeżeli w regulaminie ZFŚS i umowie pożyczki żadne zapisy nie precyzują obowiązku regulowania niespłaconych rat pożyczki przez spadkobierców po śmierci pożyczkobiorcy, to z chwilą jej umorzenia nie powstaje u nich przychód podatkowy. W interpretacji tej przyjęto, iż jeśli umorzenie pożyczki następuje po śmierci pożyczkobiorcy (pracownika), a w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych lub w umowie o udzielenie pożyczki zawarto zapis o obowiązku uregulowania niespłaconych rat pożyczki przez spadkobierców po śmierci pożyczkobiorcy, to udzielona pożyczka umorzona zostaje spadkobiercy, a nie pracownikowi.

Porady prawne

W tej sytuacji przychód w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskuje spadkobierca, przejmujący obowiązki dłużnika.

Zatem w przypadku, gdy po śmierci pożyczkobiorcy, dochodzi do umorzenia pożyczki spadkobiercy, który przejął obowiązki dłużnika, u tego spadkobiercy powstaje przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten odpowiada wartości umorzonej pożyczki.W sytuacji, gdy żadne zapisy regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nie precyzują obowiązku uregulowania niespłaconych rat pożyczki przez spadkobiercę, a udzielona pożyczka umarzana jest zmarłemu pracownikowi, pracodawca nie jest zobowiązany do wystawienia PIT-8C spadkobiercom. W przedmiotowej sprawie regulamin ZFŚS dopuszcza zarówno dochodzenie pozostałej kwoty zadłużenia u spadkobiercy zmarłego albo umorzenie na ogólnie obowiązujących warunkach. Skoro pracodawca wybrał umorzenie, to można twierdzić, z powołaniem na powyższą interpretację, iż nie doszło w ogóle do przejęcia długu przez spadkobiercę, a zatem umorzenie nie powoduje konsekwencji podatkowych.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Wczasy pod gruszą - co kryje się pod tym pojęciem?

Wczasy pod gruszą - co kryje się pod tym pojęciem?

Pomoc ze strony pracodawcy Pracodawca, w ramach działalności socjalnej, może pomóc pracownikom, ich rodzinom, a także emerytom i rencistom, którzy kiedyś pracowali w danej firmie, w zorganizowaniu wypoczynku. Jest wiele możliwości i pomysłów na spędzenie urlopu przypadającego (...)

Co nowego w pożyczkach i kredytach studenckich, czyli jak je zdobyć w tym roku akademickim?

Co nowego w pożyczkach i kredytach studenckich, czyli jak je zdobyć w tym roku akademickim?

Od 8 września 2004 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu wydane 1 września w sprawie szczegółów dotyczących kredytów i pożyczek studenckich. Co nowego niesie to szczegółowe uregulowanie dla uczących się?   Warunki uzyskania pożyczek (...)

Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

Instrumenty rynku pracy wspierają podstawowe usługi rynku pracy. Osoby bezrobotne mogą korzystać z wielu form aktywizacji zawodowej, przewidzianych ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Opisano je w niniejszym artykule. Dodatek aktywizacyjny  Dodatek (...)

Co nowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?

Co nowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?

Najważniejsze zmiany w PIT od 1 stycznia 2018 r. Wiele zmian do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej „ustawą PIT") weszło w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.  Głównym źródłem zmian jest ustawa z dnia 27 (...)

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców - wyjaśnienia

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców - wyjaśnienia

Jednym z kluczowych elementów pakietu Tarcza Antykryzysowa jest niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców do 5 tys. zł, z możliwością jej umorzenia. Poznaj odpowiedzi rządu na najczęściej zadawane pytania związane z tą formą pomocy dla firm. ##baner## Podstawowe (...)

Wsparcie finansowe dla firm w ramach Tarczy Finansowej

Wsparcie finansowe dla firm w ramach Tarczy Finansowej

Pomoc z Tarczy Finansowej jest pożyczką dla przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku w momencie uzyskania finansowania. Ministerstwo Finansów we współpracy z PFR prowadzi prace mające na celu przygotowanie korzystnych rozwiązań dla przedsiębiorców. Wsparcie (...)

Odpis na ZFŚS 2012. Sprawdź, ile wyniesie

Odpis na ZFŚS 2012. Sprawdź, ile wyniesie

Dotychczas z każdym rokiem firmy były zmuszane do odkładania coraz większych kwot na świadczenia socjalne dla pracowników. Rząd chce to zmienić. W projekcie ustawy okołobudżetowej zapisano, by odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) w 2012 roku został zamrożony na (...)

Pozew czy ugoda z bankiem, czyli problemy ze spłatą kredytu – opinia prawna

Pozew czy ugoda z bankiem, czyli problemy ze spłatą kredytu – opinia prawna

Stan faktyczny W 2001 r. bank wypowiedział mi umowę i zażadał zwrotu kredytu. Przez te kilka lat podpisane były 2 ugody, które niestety nie udało mi się w czasie spłacić. Kredyt jest na "...dziesiąt tysięcy" + na 25000 odsetek. Od roku 2001 wpłaciłem w różnych miesiącach łączną (...)

Podatkowy problem z odsetkami od pożyczek wypłaconymi z ZFŚS

Podatkowy problem z odsetkami od pożyczek wypłaconymi z ZFŚS

(...)Pożyczki wypłacane ze środków ZFŚS nie podlegają więc opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż stanowią jedynie działalność socjalną firmy mającą na celu pomoc pracownikom będącym w trudnej sytuacji materialnej. Wobec tego również i odsetki uiszczane przez pracowników (...)

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców ma umożliwiać pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, np. podatków, składek czy kosztów wynajmu lokalu. Udzielana będzie do kwoty 5 tys. złotych. Pożyczka wypłacana będzie jednorazowo, nie później (...)

Szykują się nowe regulacje dla rynku pracy

Szykują się nowe regulacje dla rynku pracy

Jakie zmiany dla rynku pracy przygotował resort pracy? Minister Elżbieta Rafalska i wiceminister Stanisław Szwed zaprezentowali 11 lipca propozycje zmian w ustawie o rynku pracy. Ich celem ma być m.in. większa efektywność urzędów pracy oraz aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych.  Projekt (...)

Tarcza dla dużych firm - jest decyzja Komisji Europejskiej

Tarcza dla dużych firm - jest decyzja Komisji Europejskiej

Komisja Europejska zatwierdziła pogram pomocowy dla dużych firm. Do przedsiębiorców trafi 7,5 mld zł. Negocjacje prowadził UOKiK oraz PFR. ##baner## 29 maja Komisja Europejska wydała pozytywną decyzję w sprawie programu pomocowego przewidującego udzielanie przedsiębiorcom (...)

Konwersja wierzytelności na udziały w spółce z o.o. - opinia prawna

Konwersja wierzytelności na udziały w spółce z o.o. - opinia prawna

Stan faktyczny Jestem jedynym wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Pod koniec 2006 r. spółka miała problemy z płynnością finansową i potrzebowała szybko zastrzyku gotówki. Zdecydowałem się na wniesienie pewnej kwoty do spółki w ramach umowy pożyczki, która miała (...)

Wsparcie dla frankowiczów i kredytobiorców

Wsparcie dla frankowiczów i kredytobiorców

Nowelizacja zakłada m.in. uelastycznienie zasad udzielania pomocy z tzw. Funduszu Wsparcia posiadaczom kredytów, którzy są w trudnej sytuacji. Pomoc będzie większa i będzie udzielana dłużej, niż było to w pierwotnej ustawie z 2015 r. Jakie zmiany wprowadza ustawa z dnia 4 lipca (...)

10 działań antykryzysowych dla firm

10 działań antykryzysowych dla firm

Tarcza dla Rozwoju pomoże firmom dotkniętym skutkami epidemii Rząd chce kontynuować pomoc dla przedsiębiorców, którzy są dotknięci kryzysem wywołanym przez COVID-19. Tak, jak na wiosnę, celem jest ratowanie firm i ochrona Polaków przed bezrobociem. Wsparcie polegać będzie (...)

Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej

Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej

Pozarolnicza działalność gospodarcza. Pozarolnicza działalność gospodarcza stanowi odrębne źródło przychodów. Z kolei działalność gospodarcza zdefiniowana jest w ordynacji podatkowej niezwykle szeroko, jako każda działalność zarobkowa w rozumieniu przepisów prawa (...)

Bezpieczny budżet na 2021 r.?

Bezpieczny budżet na 2021 r.?

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt zakłada, że w przyszłym roku dochody budżetu państwa wyniosą 404,4 mld zł, zaś wydatki – 486,7 mld zł. Deficyt wyniesie 82,3 mld zł. ##baner## W 2021 r. utrzymane zostaną wszystkie ważne programy społeczne, takie jak Rodzina 500+ (koszt: (...)

Pakiet dot. tarczy antykryzysowej

Pakiet dot. tarczy antykryzysowej

Rząd przyjął pakiet antykryzysowy, który pomoże pracodawcom i pracownikom. Jutro zostanie on skonsultowany z opozycją. Rozwiązania zaakceptowane przez rząd Ochrona zatrudnienia i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu projektów ustaw, które (...)

Procedura umorzenia kredytu studenckiego

Procedura umorzenia kredytu studenckiego

14 czerwca 2005 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że § 14 ust. 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 września 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania (...)

Wsparcie inwestycji w odnawialne źródła energii

Wsparcie inwestycji w odnawialne źródła energii

Rada Ministrów przyjęła informację na temat realizacji Programu wsparcia inwestycji w odnawialne źródła energii i obiekty wysoko sprawnej kogeneracji przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach 2009-2012, przedłożoną przez ministra środowiska.Program ma być realizowany (...)

Przychody osób prawnych nie podlegające opodatkowaniu

Przychody osób prawnych nie podlegające opodatkowaniu

  Co nie stanowi przychodu? Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych zawiera szczegółowy katalog uzyskanych świadczeń (pieniężnych i niepieniężnych), których nie uważa się za przychód. W związku z tym, świadczenia te uzyskane przez podatnika nie będą (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Umorzenie pożyczki dla byłego pracownika spółki

Umorzenie pożyczki dla byłego pracownika spółki

Decyzją zarządu umorzono byłemu pracownikowi niespłaconą część pożyczki mieszkaniowej w kwocie 14.000 zł. Faktycznie - pracownik ten nie spełniał żadnych warunków na skorzystanie z pomocy (...)

Warunki spłaty pożyczki z ZFŚS

Warunki spłaty pożyczki z ZFŚS

W wielu komentarzach inne świadczenie z ZFŚS niż urlopowe są określane jako świadczenia nie - roszczeniowe. Czy warunki spłaty pożyczki (umowa pożyczki) w wyniku zwolnienia pracownika podlega (...)

Zabezpieczenie pożyczki z ZFŚS wekslem

Zabezpieczenie pożyczki z ZFŚS wekslem

Pracodawca żąda od pracownika, któremu udziela pożyczki na cele mieszkaniowe z ZFŚS w kwocie 2.000 zł, weksla in blanco z deklaracją wekslową do 2.000 zł poręczonego przez poręczycieli pracownika-pożyczkobiorcy. (...)

Poręczenie pożyczki z ZFŚS

Poręczenie pożyczki z ZFŚS

Jest udzielona pracownikowi pożyczka z ZFŚS. Osobą reprezentująca Spółdzielnię jest Prezes Zarządu, która podpisuje umowę przydzielonej pożyczki z ZFŚS. Czy Prezes Zarządu podpisująca umowę (...)

Przedawnienie roszczenia o zwrot pożyczki

Przedawnienie roszczenia o zwrot pożyczki

Pracownik we wrześniu 2000 r. otrzymał pożyczkę z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W listopadzie 2000 r. został ZWOLNIONY na zasadzie porozumienia stron, zaś całość przyznanej pożyczki (...)

Oprocentowanie umowy pożyczki

Oprocentowanie umowy pożyczki

Czy jeżeli firma udziela pracownikowi pożyczki (ale nie z ZFŚS), to w jakiej poprawnej wysokości powinna określić oprocentowanie tej pożyczki? Czy powinno to być oprocentowanie rynkowe, czy może (...)

Potrącanie pożyczki z trzynastki

Potrącanie pożyczki z trzynastki

Pracownik (nauczyciel) otrzymał pożyczkę mieszkaniową z ZFŚS, ratami potrącaną z listy płac. W tej chwili już nie pracuje (przebywa zagranicą) i nie spłaca pożyczki. W lutym zgodnie z przepisami (...)

Oprocentowanie pożyczki z ZFŚS

Oprocentowanie pożyczki z ZFŚS

Jakie powinno być oprocentowanie pożyczek udzielanych z funduszu socjalnego? Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych nie zawiera żadnego uregulowania dotyczącego oprocentowania pożyczki (...)

Przychód z tytułu umorzenia pożyczki

Przychód z tytułu umorzenia pożyczki

Sytuacja: Otrzymaliśmy pożyczkę od naszego wspólnika w walucie euro. Co miesiąc są naliczane odsetki, ale nie są płacone. Pożyczka ma zostać umorzona. Pytanie: W jakiej wartości zostanie umorzona: (...)

Postępowanie egzekucyjne w administracji

Postępowanie egzekucyjne w administracji

Czy można stosować procedurę upomnienia w trybie postępowania administracyjnego egzekucyjnego w stosunku do zwolnionego pracownika (z winy zakładu) w sprawie spłaty rat pożyczki z zakładowego funduszu (...)

Opodatkowanie dochodu pożyczkodawcy

Opodatkowanie dochodu pożyczkodawcy

Jeśli się udzieli pożyczki prywatnej kiedy powinno się zapłacić podatek dochodowy w momencie wymagalności czy faktycznego zwrotu pożyczki? Czy zapłata następuje w rozliczeniu miesięcznym czy (...)

Nieoprocentowana pożyczka

Nieoprocentowana pożyczka

Prezes zarządu spółki, zatrudniony na umowę o pracę, chce zaciągnąć w spółce pożyczkę na rozpoczęcie innej działalności gospodarczej. Czy w takiej sytuacji może to być pożyczka nieoprocentowana (...)

Niespłacona pożyczka z funduszu mieszkaniowego

Niespłacona pożyczka z funduszu mieszkaniowego

Otrzymałam pożyczkę z zakładowego funduszu mieszkaniowego na okres 5 lat. Po 5 miesiącach pracodawca zwolnił mnie z pracy i zażądał spłaty pożyczki z zakładowego funduszu mieszkaniowego wraz (...)

Podatki od kapitału zapasowego

Podatki od kapitału zapasowego

Spółka z o.o. ma zaciągnięte pożyczki od jedynego wspólnika. Jakie podatki należy zapłacić przy przekonwertowaniu tych pożyczek na kapitał zapasowy? Zgodnie z przepisami ustaw o podatkach dochodowych, (...)

Potręcenia z zasiłku chorobowego

Potręcenia z zasiłku chorobowego

Czy poręczycielowi można potrącić z zasiłku chorobowego raty pożyczki z funduszu mieszkaniowego z Zakładowego Funduszy Świadczeń Socjalnych? Potrącenia z wynagrodzenia reguluje kodeks pracy. (...)

FORUM PRAWNE

jak zaksięgować umorzenie pożyczki z zfśs po zmarłym pracowniku?

jak zaksięgować umorzenie pożyczki z zfśs po zmarłym pracowniku? jak zaksięgować umorzenie pożyczki z zfśs po zmarłym pracowniku?

jak napisać podanie o częściowe umorzenie pożyczki mieszkaniowej z zfśs?

jak napisać podanie o częściowe umorzenie pożyczki mieszkaniowej z zfśs? jak napisać podanie o częściowe umorzenie pożyczki mieszkaniowej z zfśs?

ZUS i zadłużenie

ZUS i zadłużenie Witam Proszę o rade w nast sprawie; Prowadziłem kiedyś firmę, która okazała się niewypałem, w ten sposób dorobiłem się mnóstwa długów, wtym zaległości w Zusie obecnie (...)

Umorzenie długu przez komornika,czy to realne?

Umorzenie długu przez komornika,czy to realne? Witam. Kilka lat temu miałem nie zapłacony rachunek w idei. Oczywiście odbyła się sprawa i dostałem nakaz spłaty, obecnie dostałem wezwanie do komornika, (...)

Fundusz socjalny

Fundusz socjalny W moim zakładzie kwota świadczeń socjalnych jest zależna od dochodu na osobę, a nie jak w wielu innych firmach - stała kwota niezależnie od dochodu, przecież pracuje tylko pracownik (...)

Kodeks Pracy a PKZP

Kodeks Pracy a PKZP Kilka dni temu otrzymalismy (Zarząd PKZP) od dyrekcji taką informację: [i]"Zgodnie z art. 87, 871 i 91 KP, pracodawca dokonując potrąceń z wynagrodzenia pracownika jest zobowiazany (...)

jak napisać pismo o umorzenie pożyczki w zakładzie pracy?

jak napisać pismo o umorzenie pożyczki w zakładzie pracy? jak napisać pismo o umorzenie pożyczki w zakładzie pracy? jak napisac podanie o umorzenie czesci pożyczki w pracy z funduszu socjalnego (...)

Umorzenie postepowania

Umorzenie postepowania Witam, z góry przepraszam jeśli piszę w złym dziale. Chodzi o to iż złożyłem zawiadomienie na policji kilka miesięcy temu, ktoś na moje dane nabrał kilka pożyczek przez (...)

EGB Propozycja ugody

EGB Propozycja ugody Witam W dniu dzisiejszym dostałam listem zwykłym PROPOZYCJĘ UGODY z firmy EGB INVESTMENT S.A. dotyczy zadłużenia wobec strzała Sp. z o.o. z tytułu zawartj umowy z GE Money (...)

komornik a ugoda

komornik a ugoda Podpisalam umowe z wierzycielem na splate zadluzenia w ktorej wierzyciel zobowiazal sie do zawieszenia postepowania egzekucyjnego. Tymczasem komornik zajmuje mi oprocz zarobkow dodatkowo (...)

Potrzebuje PILNEJ pomocy kogoś obeznanego w tematach FW,KRD!!!!

Potrzebuje PILNEJ pomocy kogoś obeznanego w tematach FW,KRD!!!! Witam, Drodzy prawnicy mam problem z firmą Intrium J. , od początku: Kara za zerwanie umowy w Orange 2010r, - 2600zł, spłacana regularnie (...)

Porady prawne