Umożenie należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego

Pytanie:

Kto może umorzyć należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i jakie są wymogi formalne takiego wniosku?

Masz inne pytanie do prawnika?

4.7.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Umożenie należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego

     Należy sformułowanie wniosek do Prezesa ZUS o umorzenie,

ewentualnie rozłożenie na raty należności funduszu alimentacyjnego z tytułu wypłaconych

świadczeń (wniosek o rozłożenie na raty byłby ewentualnością na wypadek, gdyby Prezes ZUS

uznał, iż sytuacja wnioskodawcy nie jest tak nadzwyczajna, aby zasługiwała na umorzenie). Do

wniosku powinny być dołączone informacje i dowody na ich poparcie, wskazujące na niewielkie

dochody wnioskodawcy, jego zły stan zdrowia, a także to, iż w tak trudnej sytuacji znalazł się na

skutek okoliczności niezależnych od niego i nie istnieją perspektywy na poprawę tego stanu.
Porady prawnePorady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne