Upadłość likwidacyjna a zbycie rzezczy obciążonych hipoteką

Pytanie:

Czy w przypadku ogłoszenia upadłości likwidacyjnej dłużnika, sumy uzyskane ze zbycia rzeczy obciążonych hipoteką, wejdą do masy upadłości?

Masz inne pytanie do prawnika?

8.8.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Upadłość likwidacyjna a zbycie rzezczy obciążonych hipoteką

Sumy uzyskane ze zbycia rzeczy obciążonych hipoteką nie wejdą do masy upadłości, lecz będą przeznaczone wyłącznie na zaspokojenie tych wierzycieli, których wierzytelności były zabezpieczone hipoteką (w ramach odrębnego planu podziału). Do masy upadłości wejdzie ewentualnie nadwyżka. Z sum uzyskanych ze zbycia nieruchomości obciążonych hipoteką nie zaspokaja się kosztów umorzonej egzekucji, ale i tak sumę tę pomniejsza się o koszty sprzedaży już w ramach upadłości (art. 345 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze).

Porady prawne

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne