Wygaśnięcie użytkowania wieczystego w upadłości

Pytanie:

Gmina przekazała Spółce z o.o. grunt w użytkowanie wieczyste i sprzedała budynki znajdujące się na tym gruncie. Spółka ustanowiła na użytkowaniu wieczystym hipoteki przymusowe na rzecz ZUS, Urzędu Skarbowego i Gminy. Obecnie Spółka jest w upadłości. Gmina chciałaby rozwiązać umowę użytkowania wieczystego. Zgodnie z art. 241 k.c., wraz z wygaśnięciem użytkowania wieczystego wygasają obciążenia. Czy fakt, że Spółka jest w upadłości zmienia w jakiś sposób konsekwencje wygaśnięcia użytkowania wieczystego? Chodzi o upewnienie, że hipoteki wygasną wraz z rozwiązaniem użytkowania wieczystego, że nie będą nadal obciążać nieruchomości.

Masz inne pytanie do prawnika?

16.8.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wygaśnięcie użytkowania wieczystego w upadłości

Wygaśnięcie wieczystego użytkowania powoduje z mocy samego prawa wygaśnięcie wszelkich ustanowionych na nim obciążeń, w tym hipotek. Hipoteki wpisane do księgi wieczystej ulegają wykreśleniu wraz z wykreśleniem wieczystego użytkowania. Natomiast zgodnie z art. 101 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, wierzycielom hipotecznym użytkowania wieczystego, którzy utracili hipoteki wskutek wygaśnięcia użytkowania wieczystego, przysługuje ustawowe prawo zastawu na roszczeniach użytkownika wieczystego o wynagrodzenie za wzniesione przez niego lub nabyte na własność budynki albo inne urządzenia istniejące w dniu zwrotu użytkowanej nieruchomości. Należy jednak pamiętać, że ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika powoduje, iż upadły traci prawo zarządu majątkiem, więc wszelkie oświadczenia woli dotyczące przedmiotu wchodzącego w skład masy upadłości (użytkowanie wieczyste jako prawo majątkowe wchodzi co do zasady w skład masy) należy kierować do syndyka zarządzającego majątkiem dłużnika. Jeśli ogłoszono upadłość z możliwością układu zarząd majątkiem upadłego sprawuje zarządca, chyba że pozostawiono zarząd upadłemu. Warto też dodać, że po ogłoszeniu upadłości zmiana lub wygaśnięcie stosunku prawnego, którego stroną jest upadły, są możliwe tylko według przepisów ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, a czynność prawna dokonana z naruszeniem tej ustawy jest bezskuteczna wobec masy upadłości.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: